Vores flydepontoner skal renoveres

Bolette Nyvang

Vores pontoner skal som omtalt renoveres.

Kajakpontonen: Behøver en gennemgribende rekonstruktion med helt nyt træværk på de gamle flydeelementer
– det sker så næste foråret 2017.

Inriggerpontonen: Dækket er i færd med at mørne væk. Nye dæk-sektioner skal inden standerstrygningen 29.10. dette år monteres og overgangsstykket ligeledes nykonstrueres – i sibirisk lærk.

Vi bruger årets donation fra Fogs Fond til dette – og søger så på kajakpontonen næste år. Hirch W. og Bjørn C. inviterer en god håndfuld handymen blandt medlemmerne til at deltage dér.

Vi har et indledende møde torsdag den 15. september. kl. 17 i klubben. Er du frisk på opgaven så send snarest en mail til formand@holte-roklub.dk

Med venlig hilsen
Bjørn C.