Sikkerhed på vandet

Vores daglige rofarvand

Furesøen, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø er klubbens daglige rofarvand. Kajakroning i klubbens både andre steder end de daglige rofarvand må kun finde sted med særlig tilladelse fra kajakchefen. Al roning skal iøvrigt foregå efter Holte Roklubs regler.

Husk: Al færden på vandet forventes at ske ansvarligt og fornuftigt!

Se Dansk Forening for Rosports nye sikkerhedsfolder med gode råd om sikkerhed og fælles ansvar.

Du skal kende til sikkerhed til søs

Hvis du alligevel kommer i vanskeligheder

Er du faldet i vandet – og er du tvunget til at efterlade båden på vandet? Så skal du straks du er kommet i land, kontakte et bestyrelsesmedlem og det lokale politi – Ring 114. For Furesøen er det Nordsjællands Politi (Station NORD, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør). Politiet skal kontaktes for at en evt. eftersøgning kan afblæses.

Særlige forholdsregler på Furesøen

Der gælder de almindelige vigeregler ved færdsel på Furesøen og omliggende søer. Vær specielt opmærksom på:

  1. Holte Vandskiklub’s aktiviteter og banens markeringsbøjer
  2. Bådfartens turbåde og erhvervsfiskerne: “Lyst viger for brød”.
  3. Surfere/sejlere: Selv om de skal vige for os, så kan der opstå situationer, hvor vores manøvreringsevne er bedre end deres – vis hensyn.
  4.  Se også Skov- og Naturstyrelsens regler for sejlads på Furesøen.

Respekter dykkerflag og vis hensyn

Dykkernes markeringsflag. Hvis du møder et dykkerflag der er blåt og hvidt, så er der dykkere under vandoverfladen i nær afstand af dette flag. Vær opmærksom på, at disse dykkere også kan ligge i overfladen og ikke kan høre at du kommer roende.

Vinterroning og svømmeveste

I perioden fra 1. oktober til 30. april skal alle medlemmer af Holte Roklub under hele turen være iført en godkendt svømmevest eller redningsvest. Du må ikke ro om vinteren før du har søgt om forhåndsgodkendelse hos bestyrelsen.

Brug din egen svømmevest eller lån en af klubben. De hænger på tørrestativet i bådhallen – vælg en størrelse som passer til din vægt. Husk at man ikke må bruge svømmesveste som siddeunderlag – da opdriftsmaterialet ødelægges herved.

Kulde dræber – download informationsfolder om kulde og beklædning til søs.