Roprotokollen

Udskrivning og indskrivning i den elektroniske roprotokol

roprotokol_614

For din egen sikkerhed er det vigtigt, at du registrerer din rotur inden du forlader klubben. Dette gælder også hvis du har egen båd. Med roprotokollens oplysninger ved dine klubkammerater hvor de skal lede efter dig, hvis du er kommet i vanskeligheder eller er blevet forsinket. Udskrivningen sker på computerene ved skrivepulten i bådhallen. Hvis du har spørgsmål vedr. roprotokollen, så kan du spørge din instruktør eller kontakte roprotokol-forvalteren.

Sådan bruger du roprotokollen

Udskrivning inden roturen starter – Tast F8:

  1. Oplys tidpunkt for forventet hjemkomst
  2. Tryk fortsæt
  3. Vælg båd
  4. Tryk fortsæt
  5. Vælg roer/mandskab (medlemsnr. eller navn)
  6. Tryk fortsæt
  7. Vælg rute/vendepunkt (hvor turen går hen)
  8. Tryk registrer

Indskrivning ved hjemkomst – Tast F10:

  1. Vælg bådnavn
  2. Tryk fortsæt

Computeren registrerer nu dine tilbagelagte kilometre. Hvis du mod forventning har forlænget eller forkortet din tur, så kan dette ændres.

Vis hensyn når du kommer i land

Når du kommer retur og lægger til ved broen, skal du som det første fjerne alt romateriel fra bådebroen, så der er plads til at andre kan komme ind eller ud på vandet. Umiddelbart efter aftørres materiellet og anbringes på sin plads i bådhallen. Bådene må IKKE tømmes for vand inde i bådhallen. Husk også at sætte bukke-stativer tilbage i bådhallen efter brug. Efterlad materiellet ordentligt – sådan som du selv forventer at modtage det!

Skadeprotokol skal udfyldes!

Vi kan alle være uheldige eller »dumme« os selvom vi passer på udstyret. Hvis du opdager eller laver en skade på materiellet, skal du straks angive det i skadeprotokollen. Hvis materiellet er så skadet, at det ikke kan anvendes eller vil tage skade af at blive anvendt, så mærk udstyret »defekt«. Hvis du er i tvivl om noget, så kan du evt. kontakte materielforvalteren. Skadeprotokol-mappen står på skrivepulten i bådhallen.

Husk, at du svigter dine klubkammerater ved ikke at skrive skader i protokollen. Desuden er det en uoverkommelig opgave for materielforvalteren at kontrollere alt materiel for fejl og mangler hele rosæsonen igennem.