Tak til de nye frivillige kræfter!

Hr Frontfacade 614

Tak til alle jer som har meldt sig. Vi kan sagtens bruge flere og der kommer løbende flere arbejdsgrupper at tilmelde sig/støtte op om.

Der er ikke risiko for at komme til at ”sidde for bordenden” af en gruppe – der vil altid være et bestyrelsesmedlem bag arbejdsgruppen.

I første omgang annoncerede vi efter frivillig deltagelse til følgende:

 1. Afklaring af tilstand på broanlæg / platform. Undersøge tilstanden af platformen jf. drøftelse på generalforsamlingen.

  Robert er tovholdere for denne gruppe: Finn Poulsen, Tage Mordhorst har meldt sig.

 2. Broanlæg / reparations-hold. Der skal nye brædder på flydeponton, mv.

  Robert/Bjørn er tovholdere for denne gruppe: Jens Hoff-Lund, Peter Kofoed, Thomas Jørgensen har meldt sig

 3. Forårsrengøring. Udvalg der kan stå for at planlægge, indkøbe til og koordinere arbejdet ved forårsrengøringen lørdag den 16. april.

  Niklas er tovholder for denne gruppe: Sine Bejer, Nynne Hoyer har meldt sig.

 4. Svømmeprøver. Udvalg der skal stå for planlægning og gennemførelse af svømmeprøver. Kravet vil indledningsvis kun gælde for de medlemmer, der ønsker at deltage på langture og roning uden for dagligt ro-farvand.

  Tine er tovholder for denne gruppe: Lene VDK, Jens Hoff-Lund, Finn Träff, Lisbeth Dahl Larsen, Thomas Jørgensen har meldt sig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen