Sylfa flyttet til Arresø

Arresoehavn

Efter 36 års tro tjeneste i Furesøen mv. måtte vi lidt vemodigt skille os af med Sylfa, da vores nye inriggertoer Vidar har overtaget pladsen.

Vores inrigger-renoveringshold har over den sidste måneds tid med vanlig flid og præcision lappet nogle mindre revner i Sylfa og givet den en flot gang lak.

Fredag den 13. dec. kunne vi lægge Sylfa på bådtraileren fra Frederiksværk Roklub og transportere den til Auderødlejrens gamle lille havn i Arresø.
Vel ankommet dertil stod en modtagelseskommite klar – Frederiksværk Roklubs formiddagsroere havde ryddet et rum til Sylfa og en anden god lidt ældre inriggertoer … og nok også nogle kajakker inden så længe.
“Bådhuset” dér er en del af en gammel værkstedsbygning, som Marinen i sin tid anvendte.
Havnen har en betonrampe og et robust broanlæg.
Den gode Arresørutebåd Frederikke er også oplagret dér om vinteren. Der er et toilethus helt til venstre i billedet – og et shelter bag træerne for natly om sommeren.

Frederiksværk Roklub har i talrige år haft rotilladelse året rundt på Arresø, men kun brugt den relativt begrænset. Der er et helt nyt paraply-initiativ under etablering mellem Frederiksværk Roklub, en mindre sejlklub, spejderne og Naturstyrelsens folk.

For eksterne midler forventes en del renovering og optimering af faciliteterne, så en masse mennesker kan have fornøjelse af disse spændende muligheder.

Når vi nu forærer en flot renoveret Sylfa til Frederiksværk Roklub vil vi til gengæld efter nøjere aftale kunne låne de to inriggere dér temmelig frit. Kajakroning i vores egne eller lånte både bliver også en del af planerne.

Stedet ligger selvsagt meget naturskønt ad gode skovveje – og bag en sikrende bom. Der er 40 km hele vejen rundt langs kanten af Arresø. Kortere ture bliver også “tilladt”.

En masse praktiske detaljer skal på plads – helt præcise oplysninger følger (her på hjemmesiden bl.a.) inden sommersæsonen 2014.

Forventeligt har rigtigt mange af Holte Roklubs medlemmer en masse naturskønne ro-oplevelser til gode i Arresø gennem dette udvidede samarbejde med vennerne i Frederiksværk Roklub!

Med venlig hilsen
Bjørn C.