Sikkerhed til søs

Soesikkerhed

Til brug for alle danske “sø-folk” i alle former for transport/aktivitet på vand. SejlSikkert er et projekt udviklet af TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) og Søsportens Sikkerhedsråd. Formålet er at mindske antallet af uheld og ulykker til søs og skabe større tryghed på vandet.

Om SejlSikkert

Projektet hed tidligere TrygSejlads, men skiftede i 2008 navn til Sejlsikkert. Hjemmesiden www.sejlsikkert.dk giver danskerne en mulighed for at opnå en teoretisk viden om sikkerhed til søs, herunder gennemgå næsten hele pensumet til duelighedsbeviset og speedbådskørekortet.

På sitet kan du lære om søvejsregler, farvandsafmærkning, sikkerhed til søs og praktisk sejlads samt teste din viden. Som kajakudøver og roer er det vigtigt at du kan begå dig SIKKERT til SØS, derfor anbefales SejlSikkert til alle.

Bestyrelsen