Roning og svømning hører sammen

Obligatorisk svømmeprøve | Holte Roklub

Ifølge DFfR’s Langtursreglement skal alle roere, der deltager i langture (roning uden for dagligt rofarvand), have bevist over for klubbens bestyrelse, at de kan svømme mindst 300 m, samt kunne tage en redningsvest på i vandet.

Der tilbydes derfor mulighed for at aflægge svømmeprøve i Skovlyskolens svømmehal mandag d. 2. maj og mandag d. 9. maj 2016 begge dage kl. 20-22. Distancen vil være 600 m, som er det generelle krav, der stilles til medlemmerne i Holte Roklub. De 600 m skal svømmes uden pause og uden bundkontakt. Tilmelding sker via Aktivitetskalenderen i MemberLink.

Ønsker du at deltage i klubbens langture, og har du ikke mulighed for at deltage i svømmeprøverne, kan du formentlig lave en aftale med en livredder i en offentlig svømmehal og få vedkommende til at skrive under på, at du har svømmet 600 m (download blanket). En anden mulighed er, at I er flere medlemmer, der aftaler at tage i svømmehallen, og at én på holdet skriver under på, hvem der har svømmet. (Blanketterne afleveres til rochefen).

Derudover er det planen, at svømmeprøven kan aflægges i Furesøen i juni måned – for dem der har lyst til det. Her vil distancen være 300 m (dvs. DFfR kravet), da svømning i sø-vand er noget mere udfordrende end i klor-vand. Derudover vil vi bl.a. have følgebåden i vandet for at skabe trygge rammer omkring aktiviteten.

Svømmeprøverne er primært rettet mod de af klubbens medlemmer, der deltager i langture, og de skal være aflagt senest 1. juli 2016.

Men alle er velkomne – det en god lejlighed til at teste svømmeformen og til mødes på tværs af klubben.