Roning i oktober

Fra 1. oktober skal roning foregå efter vinterroreglementet. Det betyder, at redningsvesten skal være på, der må højst være 50 m. til land og roning skal foregå mellem solopgang og solnedgang. Bestyrelsen kan efter skriftlig og begrundet ansøgning give dispensation til roning i op til en halv time før/efter solopgang/solnedgang til roere med særligt træningsbehov (konkurrenceroere og deres trænere).
Klubbens roreglement er under revision og forventes opdateret sidst i oktober måned. Herunder med regler for roning mellem standerstrygning og standerhejsning (vinterrotilladelser).

Standerstrygning og vinterklargøring af klubhus, mv.

Lørdag den 31. oktober kl. 10.00 mødes alle i klubhuset til rengørings-, oprydnings- og vinterklargøringsopgaver. Ingen tilmelding – bare mød op. Der vil være frokost og hyggeligt samvær undervejs J
Samme dag kl. 14.00 stryges standeren, formanden holder tale, og der uddeles pokaler, mv.

Standerstrygningsfest

Lørdag den 31. oktober kl. 18.00 løber den berømte standerstrygningsfest af stablen. Nærmere information herom vil ske via hjemmesiden og ved opslag i klubhuset – herunder tilmelding, pris og betalingmåde.

Vinteraktiviteter

Igen i år vil der være rospinning, svømning, vægttræning, vinterbadning, mv. Aktiviteterne starter efter standerstrygningen. Hold øje med hjemmesiden under punktet: Faste ugeaktiviteter.

Julefrokost

Lørdag den 5. december kl. 13 – sæt kryds i kalenderen allerede nu.

MemberLink – nyt IT-system til klubadministration

Så er implementeringen af vores nye klubsystem (MemberLink) gået i gang og det skulle meget gerne være klar omkring årsskiftet. Det har været en lang proces, men til gengæld forventer vi at få et super godt system til medlemsadministration, økonomistyring, kontingentopkrævning, aktivitetskalender, tilmeldinger, interne nyheder, holdkommunikation, mv.
Mvh.
Bestyrelsen