Renovering af Chr. Winters Sti

Oversigtskort for sti-renovering.

Renovering af Chr. Winters Sti nordpå fra Holte Roklub langs Furesøen ca. en kilometer til den hvide bro ved Dumpedalsrenden går igang nu og varer ca. ½ år (næsten frem til jul). Stien dér afspærres nok i hele perioden.

Vi har med Rudersdal Kommune aftalt, at der etableres en entreprenørplads afspærret med byggepladshegn svarende til den nordlige tredjedel af den store græsplæne.

Der bliver fri passage fra tunellen i vestenden af Toftevej, ned ad trappen og frem til Kommunebroen – samt til Holte Roklub nordfra ved voldgraven.

Vejadgang til byggeriet vil i hovedsagen ske ad grusvej i skov overfor græsareal, men der kan forekomme kørsler ad asfalt-adgangsvej. Evt. ødelæggelser erstattes af byggeriet.

Holte Roklub hjælper byggeriet med adgang til strøm (byggeriet opsætter elmåler) og mandskabets (forventet 2-3 mand) adgang til toiletter (nøglekort udleveres). El afregnes til dagspris.

Vi håber naturligvis, at denne længe imødesete sti-renovering giver færrest mulige gener for vores daglige aktiviteter.

Bestyrelsen