Projekt om Galizisk sumpkrebs i Mølleå-systemet

Astacus leptodactylus

Vi er to biologistuderende fra Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum der i samarbejde med Fiskebæk Naturskole planlægger et kandidatspeciale om udbredelsen af den invasive krebs, Galizisk sumpkrebs Astacus leptodactylus, i Mølleå-systemet, med hovedvægt på Furesøen.

Projektet har til formål at undersøge udbredelsen af Galizisk sumpkrebs i Mølleåsystemet, samt at estimere bestandsstørrelsen i Furesø. I den forbindelse indsamles og mærkes et stort antal krebs primært i Furesø, men også i andre dele af Mølleåsystemet.

Indsamling og registrering vil foregå både ved udsætning af ruser og ved snorkeldykning. Undersøgelsen kommer til at løbe i perioden 1. marts til 1. november 2014. Som udgangspunkt lider krebsene ikke skade af mærkningsforsøgene. Potentielle hybrider mellem den naturligt forekommende flodkrebs og Galizisk sumpkrebs indsamles og testes genetisk.

Projektet ledes af lektor Peter Rask Møller, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Hele projektet udføres i samarbejde med Fiskebæk Naturskole og i dialog med andre lokale interessegrupper omkring Furesø og alle relevante myndigheder.

Det er vigtigt for os at vores ruser forbliver uforstyrret, og at alle relevante myndigheder føler sig informeret. Yderligere information om projektet som helhed, kan fås ved at rette henvendelse til:

Peter Rask Møller
Associate Professor
Curator of Fishes
Zoological Museum
Natural History Museum of Denmark
University of Copenhagen
Universitetsparken 15
DK-2100 Copenhagen Ø
Denmark
Email: Pdrmoller@snm.ku.dk
Phone: 20 11 66 43

www.fiskeatlas.dk

Med venlig hilsen
Sune Agersnap og William B. Larsen
61 70 06 47, 50 46 52 92