Ordinær generalforsamling 2016

Hr Frontfacade 614

Der afholdes ordinær generalforsamling i Holte Roklub

Torsdag d. 11. februar 2016 kl. 19 i klubbens lokaler.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til formanden formand@holte-roklub.dk senest 7 dage før generalforsamlingen, hvorefter det påhviler bestyrelsen at optage disse forslag på dagsordenen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Finn Träff)
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab, forelæggelse af det kommende års budget og fastlæggelse af det kommende års indskud og kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af formand (Bjørn Christau modtager genvalg)
 6. Valg af næstformand (Lotte Madsen ikke på valg)
 7. Valg af kasserer (Robert Larsen ikke på valg)
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
  • Ro-chef (Peter Bisgaard modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Tine Overby)
  • Kajak-chef (Peter Sørensen modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Niklas Lillebæk)
  • Polo-repræsentant (Lars Bygholm modtager genvalg)
  • Ungdomsrepræsentant (Pernille Balslev-Erichsen modtager genvalg)
 9. Valg af revisor (Peter Birk Wulff modtager genvalg)
 10. Valg af revisorsuppleant (Siv Hjorth modtager genvalg)
 11.  Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen