Nye regler for brug af kajakker og bådtrailere

Kære medlemmer.

Kajakinstruktørgruppen og bestyrelsen har udarbejdet nogle retningslinier for brug af Holte Roklubs materiel, samt for prøveture og lignende. Reglerne er lavet ud fra hvad der eksisterer i en række andre klubber og tilpasset Holte Roklub.

Reglerne burde gøre det mere klart hvem der må tage ansvar for nye roere/gæster indenfor kajakroning.

Se de nye klubregler her.

Vi beder alle læse retningslinierne igennem så man er bekendt med reglerne.

På vegne af kajakinstruktørgruppen og bestyrelsen
Peter Sørensen
Kajakchef