Kursus i brug af hjertestarter

Hjertestarter på gavlen af Holte Roklub, Frederikslundsvej 41B 2840 Holte.

Torsdag den 17. marts kl. 19 – 22 afholder klubben i samarbejde med Trygfonden et 3 timers kursus i brug af hjertestarter og livreddende førstehjælp.

Kurset er både for nye deltagere og for dem, der har prøvet det før. Der er plads til 12 deltagere og tilmelding sker via Aktivitetskalenderen i MemberLink.

Såfremt der er flere tilmeldte end 12, vil pladserne blive fordelt, således at de forskellige afdelinger i klubben tilgodeses bedst muligt.