Korttursstyrmandskurser 2016

Styrmand

Som det fremgår af klubbens nyligt opdaterede Roreglement, skal der skal være en uddannet og godkendt korttursstyrmand i alle in- og outriggede både ved roning i dagligt rofarvand. Der udbydes derfor to kurser i 2016, hvor emner som styreteknik, søfartsregler, ansvar, sikkerhed, materiel, mv. vil blive gennemgået og afprøvet i praksis.

For at blive korttursstyrmand skal du have roerfaring, overblik og lyst og evner til at tage ansvar for båd og mandskab. Kurset er på ca. 12 timer og består af en teoridel, som afholdes over to aftener (januar) eller to formiddage (april) og en praktikdel, som afholdes i en weekend april.

Kurserne er åbne for alle erfarne roere, og tilmelding sker via Aktivitetskalenderen i MemberLink. Se opslag den 21/1-16 (Kursus 1) og den 9/4-16 (Kursus 2). Har du spørgsmål til kurserne eller til MemberLink, er du velkommen til at kontakte Tine: klubaktiviteter@holte-roklub.dk

Instruktører, langtursstyrmænd, roere med scullerret og roere, der har været på korttursstyrmandskursus i andre roklubber skal ikke på kursus. De har allerede de nødvendige færdigheder.

Da det er et nyt tiltag, og da der er mange roere i klubben – og da vi skal have tingene til at fungere på en smidig måde, forventer vi, at 2016 bliver et overgangsår. Dvs. der vil efter nærmere aftale med en instruktør eller bestyrelsen være mulighed for at fravige kravet om en uddannet styrmand i båden.