Kontingentopkrævning for 2015

Holte Roklub har opkrævet kontingent for sæsonen 2015 med forfald 1. marts 2015.

510 har betalt og 245 mangler at betale, og det skyldes måske at du har fået ny emailadresse?

Har du modtaget opkrævning bedes du betale nu. Har du ikke modtaget opkrævning, bedes du maile til kontingent@holte-roklub.dk, så vi kan ajourføre vores medlemsdatabase og du vil snarest modtage en opkrævning på kontingentet, som du kan betale via din netbank..

Med venlig hilsen

Mette,
Kontingentkasserer