Kontingent 2015

På Holte Roklubs ordinære generalforsamling d. 19. februar 2015 blev det besluttet at hæve årskontingentet til kr. 1.800 for klubbens voksne medlemmer og kr. 1.100 for ungdommen (under 18 år). Passivt medlemskab er fortsat kr. 100. Baggrunden for kontingentstigningen skyldes bl.a. øgede udgifter til ungdomstræning og stævnedeltagelse. Kontingentopkrævningen er i disse dage på vej ud til alle medlemmer, og referatet fra generalforsamlingen vil snarest muligt blive tilgængeligt via hjemmesiden.