Kontakt bestyrelsen

Holte Roklubs bestyrelse 2017

Bestyrelsen har ansvaret for at klubben i det daglige fungerer således, som Holte Roklubs vedtægter foreskriver.

Bestyrelsen får til deres arbejde hjælp fra ad hoc udvalg, hvor interesserede og aktive medlemmer frivilligt deltager. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i februar måned.
Til at varetage den daglige ledelse af klubben, vælger generalforsamlingen en bestyrelse, som består af: Formand, næstformand og kasserer. Resten af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen og konstituerer sig selv.

Bjørn Christau

Formand

Birkebakken 59 · 3460 Birkerød · Tlf. 45 42 33 17

Bestyrelsens kontorarkiv i skyen.

Formandens funktioner

Niklas Lillebæk

Næstformand

Vangeledet 13, 2. th · 2830 Virum · Tlf. 53 20 20 80

Næstformandens funktioner

Tine Overby

Rochef

Vestre Paradisvej 137 · 2840 Holte · Tlf. 40 92 02 56

Rochefens funktioner

Lars B. Petersen

Kajakchef

Byagervej 22 · 2830 Virum · Tlf. 27 85 36 40

Kajakchefens funktioner

Erik Munk

Kasserer

Åbrinken 49 · 2830 Virum · Tlf. 22 57 82 32

Kassererens funktioner

Henriette Winther

Ungdomsrepræsentant

Tlf. 30 78 58 62

Ungdomsrepræsentantens funktioner

Lars Bygholm

Kajakpolorepræsentant

Carlsvej 4B · 2840 Holte · Tlf. 99 55 48 56

Kajakpolorepræsentantens funktioner