Holte Roklubs driftsfunktioner

Kontaktpersoner til roklubbens daglige driftsopgaver

Holte Roklub trækker på mange frivillige kræfter for at drive en velfungerende klub. Du finder her en oversigt på opgaver, som varetages af engagerede klubmedlemmer. Hvis du observerer driftsproblemer kan du kontakte den som varetager området. 

Du opfordres til først selv at forsøge at afhjælpe problemet. Såfremt det ikke lykkes kan du kontakte den som varetager opgaven. Vis hensyn mht. kontakttidspunkt og dine forventninger til hvor hurtigt problemet kan løses.
Alle arbejder frivilligt, så motivation og respekt er vigtigt for et vedvarende engagement. Husk at takke for den hjælp du får. Hvis du har gode eller nye idéer eller vil tilbyde din arbejdskraft, så kan du kontakte bestyrelsen.

Erik Munk

Kontingentkasserer og medlemskartotek

Erik varetager alle ind- og udmeldelser samt opkrævning af kontingent.

Erik kan kontaktes på tlf. 22 57 82 32

Pernille Munk

Koordinator vedr. leje af klubstuen

Pernille koordinerer enhver udlejning af klubstuen i Holte Roklub.

Pernille kan kontaktes på tlf. 26 17 14 73

Otto Jacobsen

Forvalter af roprotokollen

Computerne i bådhallen, der styrer registreringerne i roprotokollen forvaltes af Otto. Driftsproblemer kan have flere årsager, som ikke umiddelbart kan afhjælpes straks. Det kan være driftsforstyrrelser i netværket, host-computere, databasesystemer etc.

Otto kan kontaktes på tlf. 40 15 88 06.

Søren Høyer

Forvalter af nøglekort, samt alarmsystem & videoovervågning

Når du er blevet medlem af Holte Roklub har du mulighed for at købe en nøglebrik, der giver adgang til klub og træningsrum.

Der er efter forudgående aftale nøglebrik udlevering alle onsdage kl 17.30 – 18.00.

Kontakt Søren Høyer på sh@holte-roklub.dk eller telefon/besked på 2031 1213.

Det koster 150 kr. at få en nøglebrik.

Beløbet skal du medtage i lige kontanter eller Mobile Pay. Ved udlevering vil du vil blive sat ind i åbnings- og lukkeprocedure. Lars BP varetager kontakten til alarmselskabet og administrerer roklubbens videoovervågning.

Søren Høyer kan træffes på sh@holte-roklub.dk eller mobil 20 31 12 13.

Martin Damstedt

Forvalter af nøglekort

Martin assisterer Lars B. Petersen i forvaltning af roklubbens system til adgangskontrol og nøglekort. Han kan besvare spørgsmål til korrekt brug af roklubbens nøglekortsystem til adgangskontrol.

Martin kan træffes på tlf. 45 42 10 98.

Rikke Petersen

Kajakforvalter

Rikke forvalter vedlighold af roklubbens kajakmateriel, samt organiserer / indkalder frivillige kræfter til større vedligeholdsopgaver på materiellet. Hvis du observerer fejl eller mangler på kajakmateriellet, så skal du udfylde en online skadesrapport i roprotokollen. Bo forvalter også placeringen af klubbens kajakker, samt fordelingen af private kajakpladser efter Kajakpladsreglement.

Irene Wiese

Kontaktperson vedr. rengøring

Irene varetager kontakten til roklubbens rengøringsfirma Daseko, der også leverer vores toiletpapir og rengøringsartikler. Der rengøres pt. 1 gang per uge. I højsæsonen kan der forekomme rengøring 2 gange per uge. Vis hensyn til rengøringspersonalet og følg deres henvisninger. Spørgsmål og indberetning af mangler vedr. rengøring i roklubben bør rettes til hende.

Irene kan træffes på tlf. 45 80 46 22.

Hirch Willms

Husforvalter

Hirch varetager driften af klubhuset og formidler kontakt til eksterne håndværkere. Observerer du fejl eller mangler ved roklubbens installationer kan du kontakte ham. Han står desuden for indkøb af kaffe, mælk og drift af kaffemaskinen.

Hirch kan træffes på tlf. 25 70 08 27.

Michael Hansen

Drikkeautomat & grillkul

Michael sørger for opfyldning af klubbens drikkeautomat og indkøber grillkul til den ugentlige klubaften.

Michael kan træffes på tlf. 21 47 42 86.

John Pingel

Drikkeautomat & grillkul

John sørger sammen med Michael for opfyldning af klubbens drikkeautomat og indkøber grillkul til den ugentlige klubaften.