Nøglekort / adgangsbrik

Officielle kontortider for salg af nøglekort / adgangsbrik

Når du er blevet medlem af Holte Roklub har du mulighed for at købe en nøglebrik, der giver adgang til klub og træningsrum.

Der er efter forudgående aftale nøglebrik udlevering alle onsdage kl 17.30 – 18.00.

Kontakt Søren Høyer på sh@holte-roklub.dk eller telefon/besked på 2031 1213.

Det koster 150 kr. at få en nøglebrik.

Beløbet skal du medtage i lige kontanter eller Mobile Pay. Ved udlevering vil du vil blive sat ind i åbnings- og lukkeprocedure. Nye medlemmer skal altid medbringe kvittering for indbetalt klubkontingent!

Det er ikke nødvendigt at møde personligt op, blot den person der henter det for dig, har dit navn / medlemsnr. / tlf.nr. / ønsket pinkode (4 cifre) og 150 kr., i lige penge så der ikke skal gives tilbage, så kan din nye adgangsbrik oprettes. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Forvalteren opretter din nye adgangsbrik med din personlige 4-cifrede pinkode efter eget valg.

Vilkår for at få et nøglekort

Når du er fyldt 18 år og er medlem af Holte, så kan du for kr. 150,- købe et nøglekort til klubhuset. Kortet købes hos en af klubbens to nøglekort-forvaltere, der instruerer dig i brug og betingelser for kortet. Roklubbens bestyrelse kan godkende, at personer under 18 år med en fuldmagt fra forældre eller værge kan få udstedt et nøglekort.

Derfor skal du betale for dit nøglekort

Betalingen for nøglekortet skal dække klubbens omkostninger til indkøb af nye nøglekort og til vedligehold af låsesystemet. Hvis dit nøglekort skulle holde op med at virke, eller hvis det bliver defekt, så får du et nyt nøglekort ud beregning. Nøglekort som ikke virker pga. slidtage eller er knækket bliver ombyttet mod betaling af kr. 150,- Dit nøglekort holder faktisk i flere år bare du behandler det ordentligt.

Sådan bruger du dit nøglekort

Låsesystemet i Holte Roklub er elektronisk og er tilsluttet roklubbens alarmsystem, der har nøglekortforvalteren som kontaktperson.

Indgang: I den daglige brug skal du fremover blot føre nøglebrikken nær tastaturet på væggen og indtaste din 4-cifrede kode samt afslutte med firkant (#) for at låse døren op.

Udgang: Når du skal aflåse døren og slå alarmen til, så skal du blot holde nøglebrikken op til tastaturet i ca. 5 sekunder. Herefter tilkobles alarmsystemet automatisk. Du skal altså ikke taste noget for at slå alarmen til. Systemet bekræfter tilkoblingen med et højt bip.

Når tilslutningen af alarmen er fuldendt kvitterer alarmsystemet igen med et højt ”bib” og alt lys slukker. Hvis du ikke er sikker i brugen af systemet, så kan det være en fordel at tænde lyset i entreen inden du går ud. Sæt alarmen til og hvis alt går som det skal, så hører du ”bibbet” og lyset i entreen slukker og du kan med sindsro forlade klubben.

Der er også opsat en instruktion i brugen nær ved kodetastaturet.