Leje af roklubben

Klubleje til fest – kun for aktive medlemmer…

Leje af Holte Roklub.Til egen eller egen husstands arrangementer kan medlemmer af Holte Roklub i begrænset omfang leje opholdsstuen og køkken i Holte Roklub.

Udlejningen kan kun ske til medlemmer, der har været aktive i klubben i 3 år eller mere. Der er normalt plads til 40–60 deltagere i lokalet. Klubben lejes personligt af medlemmet til egen eller nærmeste families anvendelse (ægtefælle/kæreste og børn) dog ikke til børnefødselsdage, ungdomsfester eller lignende.

Klubben råder også over et festtelt, som mod betaling kan tilbydes opstillet på bådbroen efter nærmere vilkår.

Venligst download og udfyld lejeaftalen – skal medsendes sammen med din ansøgning om leje af klubben. Motiveret ansøgning om udlejning afgøres af bestyrelsen, ansøgningen sendes til klubleje@holte-roklub.dk. Ved spørgsmål kontakt koordinator af klubleje.

Vilkår for privatleje af roklubben

For at tilgodese medlemmernes brug af klubbens faciliteter vil klubben kun i et begrænset omfang kunne udlejes i perioden fra 1. maj til 30. september.

Klubben kan ikke udlejes på tidspunkter, hvor lokalerne bliver brugt til klubarrangementer. Det er ikke muligt at forhåndsreservere klubben til arrangementer andet end i indeværende år. Der opkræves betaling for lejemålet som pt. udgør 3.500,00 kr. pr. lejearrangement.

Lejemålet gælder under ingen omstændigheder klubbens materiel eller andre faciliteter. I tilfælde af overtrædelse af udlejningens vilkår og bestemmelser kan Holte Roklubs bestyrelse ekskludere medlemmet uden yderligere ankemulighed for medlemmet.

Lejeren er erstatningsansvarlig for alle skader på klubbens faciliteter og inventar. Lejeren er altid ansvarlig for oprydning, rengøring og bortskaffelse af affald efter arrangementet.

OBS! Under et lejearrangement skal alle klubbens medlemmer stadig have fuld adgang til klubbens materiel, bådhal, træningsrum, omklædningsrum og broanlæg – og hensynsfuld adgang til køkkenet.

Udlejning til firma-arrangementer

Mod betaling kan lokalerne udlejes i dagtimerne til firma-arrangementer, som ikke behøver at have tilknytning til roklubben.

Skriftlig ansøgning sendes til klubleje@holte-roklub.dk Bestyrelsen samles ca. 1 gang pr. måned hvor indkomne skriftlige ansøgninger bliver gennemgået, hvorefter ansøger får besked.