Kajakpladsreglement i Holte Roklub

Vilkår for opbevaring af private kajakker i Holte Roklub

 1. Bådplads til private kajakker kan kun tildeles aktive medlemmer af Holte Roklub.
 2. Pladser kan kun tildeles af kajakmaterielforvalteren.
 3. Klubben kan ikke drages til ansvar for skader eller tyveri af din båd – du skal selv sørge for at have den forsikret.
 4. For at kunne opretholde sin kajakplads, skal båden have været på vandet minimum 150 km i sommer-rosæsonen.
 5. Overholdes punkt 4 ikke, så mister man retten til sin kajakplads, og man skal herefter fjerne sin kajak fra klubben. Ønskes der herefter en ny kajakplads skal der søges igen.
 6. Kajakmaterielforvalteren / bestyrelsen kan til enhver tid opsige private kajakpladser hvis evt. pladsbehov for klubbåde opstår.
 7. Ved opsigelse har man en måned til at fjerne sin kajak fra klubben. Dette gælder for punkt 4 & 5. For punkt 6 kan længere opsigelsesperiode dog aftales med kajakmaterielforvalteren.
 8. Hvis man fjerner sin båd i mere end 14 dage, skal man give besked til kajakmaterielforvalteren – ellers mister man retten til sin plads.
 9. Kajakpladsen følger ikke med båden ved salg til andet medlem.
 10. Du skal give besked til kajakmaterielforvalteren, hvis du skifter båd.
 11. Du skal give besked til kajakmaterielforvalteren, hvis du ønsker at bytte plads med en anden.
 12. Der kan nomalt kun tildeles én kajakplads pr. medlem.
 13. Din båd skal være mærket med dit fulde navn og medlemsnummer.
 14. Særlig dispensation kan gives til medlemmer til at beholde deres kajakplads selv om de ikke har opfyldt punkt 4. En særlig omstændighed kan fx være at pågældende medlem har været særdeles aktiv i andre opgaver for klubben – at en længere sygdomsperiode har medført ufrivilig ropause.
 15. Der vil ikke fremover blive tildelt pladser til havkajakker.

Vedtaget af bestyrelsen den 6. december 2004.

Skriv til forvalteren af kajakmateriel