Hussorden i Holte Roklub

Kære alle medlemmer,

Vi er en masse mennesker, som året rundt færdes i vores klubhus. Fra tid til anden er der god grund til at huske hinanden på, hvordan vi bedst passer på hus, inventar og bidrager til at have det rart sammen. Den nu reviderede husorden skal meget gerne gøre det klart, hvordan det bedst sker. Formen er lidt “bydende” for at vi lettere holder overblikket, men i en god hensigt. På forhånd: Tak for hjælpen!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Holte Roklub
juli 2017

Tag ansvar, vis hensyn og godt klubkammeratskab

Klubben generelt
 • Klubbens medlemmer skal udvise ansvarlighed og understøtte en god klubånd
 • Anvisninger og henstillinger fra bestyrelsen, husforvalter og instruktører skal efterkommes
 • Klubbens indretning og installationer må kun ændres med tilladelse fra bestyrelsen
 • Fejl og mangler ved klubbens drift meldes til husforvalter eller bestyrelsen
 • Påføres klubbens materiel, inventar eller bygning skader, skal det meldes til bestyrelsen
 • Rygning (inkl. “kemiske cigaretter” o.l.) må ikke finde sted i Holte Roklub
 • Klubbens udvendige skraldecontainer må ikke overfyldes. Låget skal kunne lukkes. Tøm de øvrige affaldsbeholdere når de er fyldte
 • Cykler må ikke parkeres op ad klubhuset eller i bådhallen, på gangarealer, broer og platforme. Bortset fra op ad gelænderet på den østlige side af klubhuset
 • Indtagelse af alkohol på klubbens område kan ske i sociale sammenhænge f.eks. efter roning/træning eller i forbindelse med klubfester og lign.
 • Det er ikke tilladt for medlemmer under 18 år at indtage alkohol på klubbens område.
Opholdsstuen
 • Gennemgang og ophold i stue med vådt rotøj er ikke tilladt
 • Reparation af udstyr og både i stue eller entre er ikke tilladt
 • Du skal rydde op efter dig selv og erindre andre om det samme
 • Tændte stearinlys må ikke efterlades uden opsyn
 •  Opholdsstuen må ikke anvendes til træning
 • Udgang gennem opholdsstuen er kun tilladt, når døren er overvåget
Køkkenet
 • Hvis opvaskemaskinen er fyldt med RENT service – så tøm den
 • Hvis opvaskemaskinen er fyldt med SNAVSET service – så start den
 • Hvis opvaskemaskinen kører, og der er SNAVSET service – så vask det op i hånden
 • Viskestykker må ikke fjernes fra køkkenet
 • Efterlad køkkenet, som du selv ønsker at modtage det
 • Placer fyldt skraldepose i affaldscontaineren. Nye poser ligger i skufferne
 • Skraldecontaineren er placeret ved indgangen til klubben og må ikke overfyldes = låget skal kunne lukkes helt til
 • Sluk kaffemaskinen, når du har lavet kaffe
 • Tomme flasker skal fjernes fra klubben
 • Du skal rydde op efter dig selv og erindre andre om det samme
Døre / Porte / adgangsforhold
 • Alle uovervågede døre skal holdes låste for uvedkommende
 • Den, der forlader klubben sidst, skal sikre, at alle udvendige døre er låste
 • Den, der forlader klubben sidst, skal slå alarmsystemet til
 • Portene i bådhallen skal lukkes, men ikke låses, når der er roere på vandet
Omklædning / baderum / sauna / toiletter
 • Træd ikke ind med jord og snavs på dine sko og brug skohylden. Støvsuger findes i bådhal og entre
 • Tomme drikke-dåser skal fjernes og henkastes i kurven ved drikkeautomaten i entreen
 • Hygiejneartikler etc. skal fjernes eller straks lægges i skraldepose
 • Glemt tøj henlægges kortvarigt i glemmekassen i entreen
 • Glemt tøj, sko og håndklæder udsmides med jævne mellemrum eller bortgives til humanitære formål
 • Spar på dit vandforbrug – naturgas og vand er dyrt
 • Ryd op – og: Sidste person i baderummet svabrer gulvet
 • Er gulvet blevet vådt, så tør det over med moppen
 • Hold toiletkummer rene, brug toiletbørsten
 • Tag hensyn til andre og vær hygiejnisk
 • Barbering i bruse- og omklædningsrum er ikke tilladt
 • Ophold i saunaen skal ske iført håndklæde eller badetøj
 • Der må kun anvendes vand på saunaovnen
 • Sluk lyset i saunaen, når den ikke benytte
 • Madvarer må ikke indtages i omklædningsrum eller sauna
Bådhallen
 • Både, romateriel og svømmeveste placeres på deres faste pladser
 • Oppustelige redningsveste må kun anvendes til inrigger- og outriggerroning
 • Tæpper, hynder og pylrepuder må kun anvendes i forbindelse med inrigger- og outriggerroning
 • Glemt tøj og træningsudstyr henlægges kortvarigt i glemmekassen i entreen
 • Tømning af både er ikke tilladt i bådhallen – undgå vand på gulvet
 • Reparation af både og materiel skal ske uden ulempe for andre
 • Parkering af cykler i bådhallen er ikke tilladt
 • Klubbens grilludstyr skal afkølet opbevares i bådhallen efter brug
 • Hold orden og vejled andre i det samme. Ved tvivl spørg da en instruktør
 • Klude og håndklæder, der er anvendt til aftørring af både, skal hænges på plads i tørrestativer
 • Hold portene lukkede, når der ikke er opsyn
Motionsrummet
 • Håndvægte placeres i deres faste stativer straks efter brug
 • Vægtskiver placeres i stativet på skråvæggen straks efter brug
 • Romaskiner og spinningcykler skal stå på deres faste pladser
 • Hvis der flyttes rundt på træningsudstyr, skal det på plads straks efter brug
 • Maskiner og træningsudstyr skal afsprittes efter brug
 • Hold orden, pas på udstyret og vis hensyn til andre som træner
 • Mad- og drikkevarer (bortset fra vand) må ikke indtages i motionsrummet
 • Udendørs sko må ikke anvendes i motionsrummet
 • Træning skal foregå i passende påklædning – herunder T-shirt el.lign.
Bådebroer & platform
 • Det er ikke tilladt at løbe, når der ligger både på broer / platformen
 • Det er ikke tilladt at spille bold, når der ligger både på broer / platformen
 • Cykelparkering henvises til cykelstativerne på landsiden af klubben
 • Klude og håndklæder, der er anvendt til aftørring af både, skal hænges på plads i tørrestativer ved klubhuset eller i bådhallen
 • Sko skal anbringes, så de ikke er til gene på bådebroerne