Brug af motorbåd

Den gule følgebåd som ligger ved Holte Roklub blev i sin tid anskaffet og betalt af fondsmidler i forbindelse med Handicap Rolandsholdets aktiviteter i klubben.

Følgebåden er på ingen måde ”legetøj”, den har en kraftfuld motor, og kan derved sejle stærkt. Følgebåden har sit eget stativ/havn – hvor den er hævet op over vandoverfladen.

Det er ikke tilladt at gå over på følgebåden, medmindre det er personer der har adgang og lov til at sejle følgebåden.

Når følgebåden anvendes skal den være skrevet ud i roprotokollen, så enhver kan se hvem der er ude i den og hvor den er henne på søen. Følgebåden må sejle i hele Furesøen og Vejlesø under hensyn til dyreliv, kystlinie, vejrforhold og øvrig færdsel på vandet.

Aftaler om brug af følgebåden træffes med klubbens næstformand, Lotte Madsen.