Regler i Holte Roklub

Den rigtige og gode Holte Roklub’s ånd betyder, at du skal
tage ansvar, vise hensyn og rydde op efter dig selv

For at vi kan have en en velfungerende roklub og en god klubånd, så er det vigtigt at klubbens medlemmer tager ansvar, viser hensyn og kender til de regelsæt der gælder for Holte Roklub.

De forskellige reglers sigte er, at tage sikkerhedsmæssige og praktiske hensyn. Du bør derfor læse og efterleve reglerne, når du færdes i roklubben. Hvis der er noget du ikke forstår i reglerne, så kontakt klubbens bestyrelse eller kontaktpersoner / instruktører.

  1. Vedtægter for Holte Roklub
  2. Husorden i Holte Roklub
  3. Roreglementet for Holte Roklub
  4. Kajakpladsreglementet for private kajakker
  5. Brug af bådtrailer
  6. Brug af motorbåd
  7. Leje af roklubben