Klubbens IT-system skal skiftes

Network1

Vores softwareleverandør til klubadministration har opsagt samarbejdet og er derudover ramt af tekniske problemer. Det betyder, at nogle af vores funktioner på hjemmesiden er ude af drift, og at vi i løbet af de kommende måneder skal have anskaffet et nyt IT-system til medlemsadministration, kontingentopkrævning, tilmeldinger, aktivitetskalender, mv. Dette arbejde er i fuld gang, men det nye system forventes dog først at være i drift efter sommerferien.

Vi iværksætter midlertidige løsninger:

Aktivitetskalender: Oversigt og tilmelding til de enkelte aktiviteter sker via opslag på tavlen i klubhuset. Oversigten kan endvidere ses på hjemmesiden. Evt. betaling sker efter nærmere aftale med turarrangøren.

Ro- og kajakskoler: Tilmelding for nuværende medlemmer sker via opslag på tavlen i klubhuset. Tilmelding for nye medlemmer sker ved at sende en ansøgning om medlemskab via hjemmesiden.

Det kan oplyses, at kajakskolerne er udsolgt for i år, men der er stadig ledige pladser på inrigger- og outriggerroskolerne.

Information via mail: De tekniske problemer har desværre også berørt vores mailsystem. Det betyder, at vi ikke kan udsende nyhedsmails, mv. med officielt klublogo og afsender.

Ændring af medlemsoplysninger: Send en mail til kontingent@holte-roklub.dk, hvis du skal have ændret i dine medlemsoplysninger. Det er især vigtigt, at vi har en korrekt mailadresse til dig.

Betaling af kontingent: Langt de fleste af klubbens medlemmer har betalt kontingentet for 2015 til tiden, og dette er både registret og bogført i systemet. Men vi mangler desværre stadig at se indbetalinger fra ca. 90 medlemmer. Så har du endnu ikke betalt for dit medlemskab i 2015, vil det være en meget stor hjælp for klubbens frivillige kræfter, at du får bragt orden i sagerne.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at maile til: klubaktiviteter@holte-roklub.dk

Mvh.
Tine Overby,
koordinator af klubaktiviteter