Klubben har brug for nye frivillige kræfter

HR Klubhusfront

Efter generalforsamlingen i februar måned har bestyrelsen taget fat på planlægningen af årets opgaver, og vi er i fuld gang med at forberede den kommende ro-sæson.

I den forbindelse er der brug for mange flere medlemmer, der yder en frivillig indsats for klubben. Der vil derfor løbende blive nedsat forskellige udvalg og arbejdsgrupper – i første omgang har vi brug for medlemmer til følgende:

  1. Afklaring af tilstand på broanlæg / platform. Undersøge tilstanden af platformen jf. drøftelse på generalforsamlingen.
  2. Broanlæg / reparationshold. Der skal nye brædder på flydeponton, mv.
  3. Forårsrengøring. Udvalg der kan stå for at planlægge, indkøbe til og koordinere arbejdet ved forårs-rengøringen lørdag den 16. april.
  4. Svømmeprøver. Udvalg der skal stå for planlægning og gennemførelse af svømmeprøver. Kravet vil indledningsvis kun gælde for de medlemmer, der ønsker at deltage på langture og roning uden for dagligt ro-farvand.

Har du lyst til at deltage i et af de fire udvalg, må du meget gerne kontakte klubbens næstformand, Lotte Madsen: naestformand@holte-roklub.dk

Dine medlemsoplysninger i MemberLink & kontingent

Det er vigtigt at hode dine medlemsoplysninger opdaterede, så vi altid kan komme i kontakt med dig via mail.

Der er for nogle uger siden udsendt kontingentopkrævning til alle medlemmer via mail, og desværre er der stadig mange, der mangler at betale (men tak til alle Jer, der har gjort det). Manglende kontingentbetaling vil medføre ro-forbud og eksklusion.

Tidligere tilmelding til og betaling via PBS virker ikke med det nye system. Til gengæld har vi fået masser af andre muligheder og funktioner. Så husk at logge ind og være med til at gøre MemberLink aktivt.

Mange hilsener

Bjørn Christau