Holte Roklub støtter Odense Roklub

Branden i Odense Roklub 2015.

Holte Roklub støtter Odense Roklub efter den katastrofale brand. Peter B. og Lotte har været i løbende kontakt med Odense Roklub efter den katastrofale brand for nylig, som ødelagde 80 både.

Straks efter branden blev der afsendt en hel trailer fuld af både fra DSR/DRC og Bagsværd roklub – så Odense kunne komme på vandet og deres juniorer kunne stille op ved Århus Open.

Nu har Odense efterhånden et overblik over skaderne og fået etableret et nyt midlertidig klubhus i en lagerhal i umiddelbar nærhed at Odense Roklub.

Politiet har først i denne uge (uge35) frigivet området omkring klubben, så man nu rigtigt kan bese skaderne.

Vi (Holte Roklub) har været i løbende dialog med Odense og tilbudt dem noget at vores outrigger-materiel, som pt. ligger på klubbens loft.
Odense låner pr. 28./8.-2015 den gamle træ-dobbeltsculler Miche og Mercantic V, som er fondet til Handicap ro-landsholds projektet. Disse både (især) Mercantic V, vil blive benyttet af Odenses elitefolk.

Bådene kommer tilbage til Holte, på et tidspunkt som aftales alt efter Odenses behov og mulighed for nyanskaffelser. Det er ikke muligt lige at afgive en ordre på 80 nye både.

Hele bestyrelsen er glade for at kunne støtte op om Odense i denne sag.

Bestyrelsen
Peter Bisgaard & Lotte