Formandens nytårshilsen ved årsskiftet 2013 / 2014

Sommerstemning

Ikke en nytårshilsen uden stor tak for den meget vigtige frivillige indsats til en lang række dedikerede medlemmer, som fx har præsteret instruktion, materielvedligehold, vedligehold af hus og omgivelser – samt bidraget til at introducere nye medlemmer i al almindelighed til klubbens daglige liv og sociale aktiviteter henover året!

Med den helt nye hjemmeside er der også sket en vigtig opdatering af vores gensidige information og profilen udadtil er skærpet yderligere.

Nogle udfordringer i årets løb

Vandpesten skabte moderate, men ikke uoverstigelige udfordringer den sidste del af sæsonen. Mange tog deres nyttige part i at holde adgangsvejen fri t/r broanlæg – ikke at forglemme udfordringerne med at holde polobanen fri for samme besværlige gevækster.

Flydepontonbroen foran kajakpolobanen har fået nye forstærkninger i selve konstruktionen fag for fag, fortøjningen via solide kæder til store klodser på søbunden er opgraderet og overgangsbeslagene mellem sektionerne har fået opdatering to gange på brofirmaets foranledning uden omkostning for os frem til nu. I øvrigt er der rigtigt mange økonomiske udfordringer i at have eget hus med privat broanlæg!

Rigtigt meget nyt ro- og træningsmateriel er kommet til i årets løb – og sådan skal det gerne fortsætte.

silhoutter

Aktivitetsniveauet vokser

Aldrig er der roet så mange registrerede km på vandet – på vej mod 122.000 person-km dette år! Formiddagsroningen er konsolideret – med sved på panden. Scullerafdelingen er mere aktiv end længe. Kajakafdelingen udvikler sig med mange forskellige træningstilbud, børnekajak har aldrig været så mangfoldig og resultatsøgende med en håndfuld engagerede trænere i spidsen.

Polokajakaktiviteterne udvikler sig yderligere og rummer træning på alle niveauer i flere aldersgrupper. Mere roning nu i fremmede farvande end længe – både for inrigger- og kajakfolk. Varieret træning i motionsrummet, masser af spinning i ro- og kajakergometrene nu ugen igennem. Der levnes ikke megen plads til pessimisme for klubbens fortsatte udvikling.

silhouetter2

75-års jubilæum i 2014

Holte Roklub blev jo grundlagt i 1939, så ved standerhejsningen lørdag den 5. april kl. 15 vil vi invitere en masse gæster til sammen med os at markere dette på passende vis: Samarbejdsparter i kommunen, moderforbundene under DIF og naboroklubberne får invitation til at deltage i markeringen af det skarpe hjørne.

Vi lægger an til at fejre os selv ved en intern jubilæumsfest lørdag den 24. maj, hvor medlemmerne flest i alle aldre inviteres til at bidrage ved og deltage i festligholdelsen.

Forhåbentlig vil en række medlemmer finde anledning til at støtte nye materielanskaffelser ekstraordinært i anledning af jubilæet. Nøjere instrukser for dette følger i det nye år.

Allerførst kan vi jo mødes ved generalforsamlingen i klubben torsdag den 6. februar kl. 19.

Fra hele Holte Roklubs bestyrelse skal der lyde et: GODT NYT ÅR til alle – og især til de ca. 570 aktive medlemmer.

Med venlig hilsen
Bjørn Christau