Førstesalen er godt på vej

Førstesalen er godt på vej

1. sals gulvet er færdiglagt.

Første fase af 1. salsprojektet nu afsluttet medio juli måned!

God plads på gavekontoen 2253-5367482658 til flere medlemsbidrag.

Med mange frivillige hjælpere undervejs kan 1. sals-udvalget med glæde nu udmelde til alle medlemmer i Holte Roklub:

Bygmester Kim har holdt akkorden på planlagt kalendertid, men med mange lange dage – stor tak for det!

Det flotte let hvidolierede fyrretræsgulv med hele planker på 18 cm’s bredde dækkes nu til med beskyttende byggepap i lange baner.

Bevægelsesstyret LED-belysning i bådhallen i funktion. Ståltrappen har en super funktionalitet.

Næste fase med etableringen af de to træningsrum starter 31.7.: Materialer bestilt, elementer til glasfacade og –skillerum kommer om en god måneds tid.

Stillads opsættes mod vest, så det ikke generer færdsel ud og ind i bådhallen.

Vi har endnu ikke opnået yderligere støtte fra fonde – to svar afventes stadig med spænding.

Der er således stadig rigtigt god plads til flere gavebeløb på vores 1.salskonto:

14 medlemmer har indbetalt ialt kr. 25.800. TAK for det! 🙂

Privatperson / medlem: Kan du afse et rimeligt ekstraordinært gavebeløb til din roklub nu, vil det være meget kærkomment. Alle beløb er velkomne.

Selvstændig: Her kan du virkelig hjælpe din roklub med et substantielt bidrag, som kan afskrives:
Din revisor kan vejlede eller kontakt klubbens formand og hør nærmere om mulighederne.

Mærket “Gave 1. sal” kan donationer indbetales på reg. og kontonr.: 2253-5367482658.

Fortsat TAK for ethvert økonomisk bidrag til projektet!

Bestyrelsen