Udmeldelse af Holte Roklub

Udmeldelse skal ske inden generalforsamlingen i det år man ønsker at udmelde sig. Generalforsamlingen ligger i februar måned. Udmeldelse sker ved at sende en mail til kontingent@holte-roklub.dk eller pr. brev. Oplys venligst medlemsnummer og fulde navn og adresse.

Ved udmeldelse bedes du tage stilling til, om du i stedet vil være passivt medlem. Som passivt medlem har du adgang til klubbens lokaler og møder, men kan ikke deltage i sportslige aktiviteter, der udgår fra klubbens område, ligesom du ikke har stemmeret på generalforsamlingen. Passivt medlemskab koster 200 kr. om året.

Skifter du senere tilbage til aktivt medlemskab, sparer du indmeldelsesgebyret, som er på 250 kr. for unge og 500 kr. for voksne.

Klubben svarer med en bekræftelse på udmeldelsen. Har du spørgsmål i forbindelse med udmeldelse – kontakt venligst kontingent@holte-roklub.dk