Aktivitetsoversigt for rosæson 2015

Inrigger 614

Nu er ro-sæsonen 2015 godt i gang, og det er dejligt at se, at der er aktivitet i vores klub tidligt som sent. Alle ugens dage.

Kajak- og ro-skolerne er startet, og klubben har fået ca. 60 nye medlemmer ad denne vej – hertil kommer nye polospillere og frigivne roere fra andre klubber, mv. Velkommen til Holte Roklub. Vi håber, I falder godt til og bliver en aktiv del af klublivet.

Der er mange muligheder for at deltage i træningstilbud, fællesroning, stævner, langture, klubarrangementer, mv. Følg med på hjemmesiden og på opslagstavlen i klubhuset. Det vrimler med gode tilbud og nyttige oplysninger.

Denne sæson har vi HVER den første onsdag i måneden arrangeret en ”ny” klubaften, som vi håber, alle vil støtte op om. Det går i sin enkelthed ud på, at alle medlemmer ror ”kap” mod hinanden uanset bådtype. Kaniner er også velkomne. Kajak- og polo-folket ror med kursen Vejlesø og in/-og outriggerne ror ud i søen mod Gabet. Start hvert minut, første start er kl. 18.15 og ca. kl. 19.15 vil der være mulighed for at købe aftensmad i klubben – HVIS du har tilmeldt dig til spisningen på opslaget (på hoveddøren) senest ca. 3 dage før arrangementet.

I juni måned er der Holte Open den 12. – 13./6. Det bliver en fredag-lørdag med masser af roning og hyggeligt samvær. I august måned er der Kanindåb den 22./8. med alt, hvad dertil hører af traditioner og underholdning.

Med en så stor klub er der en Husorden og mange forskellige arbejdsopgaver, og mange frivillige gør en stor indsats for at få det hele til at fungere. Tak til alle Jer. Både dem der løser praktiske opgaver og dem, der klarer de mere administrative.

– og skulle du ikke lige have nået at give en hånd med ved forårsoprydningen, kajakklargøringen eller scullerpolérdagen, så bare rolig, der kommer flere af slagsen. Husk også de små daglige opgaver. Hjælp til med at holde orden. Hæng redningsveste, tæpper og håndklæder på plads, tøm eller start opvaskemaskinen, ryd op på broen og hjælp hinanden og os alle sammen med at have en pæn og ordentlig klub.

Og ingen klub uden Klubregler i Holte Roklub.. Disse er beskrevet på hjemmesiden under: ”Klubinfo”. For at vi kan undgå evt. misforståelser og på baggrund af nogle konkrete forespørgsler, så gør bestyrelsen hermed opmærksom på klubbens retningslinjer for passive medlemmer og for gæsteroere:

Passive medlemmer hvor flg. er gældende:

Som passive medlemmer kan bestyrelsen optage personer, der interesserer sig for klubben. Passive medlemmer har adgang til klubbens lokaler og møder, men må ikke deltage i sportslige aktiviteter, der udgår fra klubbens område, ligesom de ikke har stemmeret på generalforsamlingen.

For gæsteroere gælder følgende:

Frigivne medlemmer fra andre danske/udenlandske klubber skal henvende sig til de respektive Ro-/Kajak- eller Ungdoms kajak-chefer for tilladelse til at ro fra Holte Roklub og i klubbens materiel.

Gæsteroere (uanset bådtype) skrives ud i ro-protokollen med deres fulde navn og navnet på den de 1) følges med og/eller 2) har fået ro-tilladelse af og 3) evt. klubtilhørsforhold.

Gæsteroere/nybegyndere skal ro sammen med en instruktør. For kajakker kan det dog også være et rutineret, frigivet klubmedlem (dvs. person der har roet min 2.000 km.). Man kan KUN være gæsteroer i vores klub 3 gange, før roeren skal melde sig ind.

God ro-sæson til alle – vi glæder os til at se Jer i klubben og på søen

Bestyrelsen