Årssprøjt 2018

Sculler aftenstemning i Holte Roklub

Vi er, hvad vi gør for klubben og hinanden

Nytårshilsen 2018/19 fra Holte Roklubs bestyrelse

I starten er man medlem i Holte Roklub, efter et vekslende tidsrum når rigtigt mange frem til at være Holte Roklub: Vi er, hvad vi gør for klubben og hinanden. Vedtægternes § 2: Holte Roklub skal virke for udøvelse og fremme af rosport, samt hermed naturligt forbundne aktiviteter.

Talrige engagerede medlemmer er aktive på en række fronter, hvor vi vedvarende kan takke hinanden: Instruktion, ro-med, opbakning til stævner og ture, vedligeholdelse af materiel, husets daglige drift.

 

Takket være den udbredte frivillighed er vores udgifter til rengøring holdt nede på et rimeligt niveau. Udgifterne holdes også flot nede ved at bådparken holdes vedlige sommer og især vinter ved kyndige frivilliges professionelle indsats – kun det vi ikke selv kan klare repareres ”ude i byen”. Bådmateriellet har en meget høj standard og forlænget levetid på den baggrund.

 

Vi skal passe meget på, at ildsjælene ikke taber gnisten – nye skal ind i flokken af frivillige, som gør en forskel. I det kommende år vil vi etablere nogle flere grupper på felter, hvor aflastning er påkrævet.

World Rowing Master 2016 på Bagsværd Sø, Foto: roning.dk

Den uundværlige 1. sal:

Et år er gået med solid anvendelse af 1. salen på alle tider af døgnet i ugens løb – vi kan knapt huske tiden inden: Holdtræning på mange tidspunkter i ugens løb i maskinerne med tilmeldinger og plads til Individuel træning ” i øvrigt: Vi har seks kajakergometre og tolv roergometre i de to opvarmede og ventilerede rum.

”Mellemrummet” blev også til et træningsrum med fire cykelergometre og et skiergometer.  De sidste ti maskiner er kommet ved medlemssponsorater indenfor det sidste år. Selvstændigt motionsrum i sving med nu også en cross-trainer.

Medlemskab i private fitnesscentre behøver vores medlemmer bestemt ikke. Gæster er med god grund meget misundelige på os for vores velfungerende træningsfaciliteter.  Det er svært at få armene ned!

Økonomi  og forestående udfordringer:

En kortvarig aktiveret mindre kassekredit henover dette årsskifte kan rumme restfordringerne ved 1. salsbyggeriet – helt som budgetteret: Som det tegner nu vil vi med forventningerne til regnskabsafslutningen dette år og budgetlægningen for 2019 helt kunne lukke kassekreditten, når vi om tre mdr. har næste års kontingentindbetalinger i hus. Det kan vi alle være stolte af!

Vores nye badestige.

Der bliver så også økonomi til at finde en fornuftig løsning på den ringe akustik i klubstuen. Materialerne til den nye kajakponton på vej er betalt. Uforudsete tekniske nedbrud af apparatur i klubhuset bliver der også luft til i budgettet.

Den helt store udfordring er selvfølgelig fortsat platformen mod vandet, som indenfor få år må udskiftes. Det tager vi hul på at planlægge det kommende år – og så iværksætte opsparing fra 2020.

Private gaver og (firma)sponsorater til fx materiel er velkomne – kontakt formand eller kajakchef for vejledning om dette.

MemberLink – også som ekstern hjemmeside:

Den gamle – især eksterne -hjemmeside synger på sidste vers, da den software-teknisk for længst er overskredet holdbarhedsdatoen.

MemberLink har fungeret fint teknisk internt til kommunikation og koordinering af aktiviteterne. Rosidens aktiviteter inkl. ture samt ergometertræningen koordineres fint på ML. Kajak- og polokajak kan forhåbentlig også finde frem til at anvende denne stabile funktionalitet fremover ved deres aktiviteter. Medlemsregistrerings- og økonomidelen i det samme system fungerer fortsat upåklageligt – ligeså koblingen til RoKort.

 

GODT NYT ÅR til alle!

Visioner og strategiske tanker for vores alles rummelige Holte Roklub er der uforandret masser af!

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 7. februar kl. 19, hvor I vil blive indkaldt til årets generalforsamling i klubstuen.

Bjørn Christau


Roafdelingen – Årssprøjt 2018

Rosæsonen 2018 vil blive husket for at være én lang sommer med sol fra morgen til aften, lune temperaturer og en venlig vind. Der er ikke noget at sige til, at deltagerne på årets inriggerskoler og fællesroninger var begejstrede og roste instruktører og brovagter for den gode planlægning.

Furesøen blev roet flittigt rundt både den ene og den anden vej og med masser af afstikkere til Farum Sø og Vejlesø, mens det kun lykkedes at komme videre igennem slusen og ”alle søerne rundt” en enkelt gang med en enkelt inrigger.

Hole Roklub i Københavns Havn 2018.

Der var også fine oplevelser til dem, der tog på langtur. Københavns Havn og Øresund blev besøgt flere gange, og traditionen tro blev der i august inviteret til Amager Rundt. Sidstnævnte endte pga. en hård vind fra sydvest ligeså traditionelt med Amager kun halvt rundt. Men vi prøver igen i 2019.

Årets flerdagestur gik til Falster og Stubbekøbing, hvor en blandet flok af kajak- og inriggerroere fik prøvet kræfter med Grønsund og farvandet omkring Bogø, Farø og Møn. Det var til tider roning i høj sø og strid modvind. Men humøret og stemningen var mindst ligeså høj, så tingene hang fint sammen.

Efter standerstrygningen sidst i oktober er de fleste krøbet indendørs og træner flittigt i ergometrene på 1. salen med musik i ørene og udsigt over Furesøen i øjnene.

Tine Overby


Outrigger sæsonen

Den dejlige sommer i 2018 har givet sig udtryk i en masse muligheder for scullerroning i Holte og derfor også en del ro-kilometre. Vi startede bådrengøring og rigning i regn og blæst og alt blev klart til en dejlig lang sæson.

Sæsonen har budt på mange nye tiltag og vi har fået en helt ny firer i bådhallen, ”Vigge”, i bytte for ”Cecilie”, som blev solgt til en hollandsk roklub.

En aktive sculler-sæson 2018.

Andreas og Lotte har stået i spidsen for et nyt venskabssamarbejde med Furesø Roklub på scullersiden og der har været et par meget vellykkede arrangementer med dem i denne sæson. Tanken er, at vi skal fortsætte denne forbindelse i form af besøg og konkurrencer, samt deling af kompetencer i form af teknikkurser og træning.

Scullerskolen rullede ud i en ny form og 4 nye roere er blevet frigivet, velkommen til! Vi fortsætter på denne facon med lidt justeringer. Skolen er blevet længere, men med mere fokus på styrke og teknik og opdelt i flere moduler. Mange frivillige har brugt mange kræfter for at dette kunne lykkes J

Vi afsluttede året med afrigning og det fungerer godt med at få bådene op i det nye loftsrum.

Sidst, men ikke mindst, fik vi nogle gode diskussioner på vores traditionelle Vøg- gløgg-møde og mål for den næste sæson er, at få endnu mere ud af vore samarbejde med venskabsklubben samt have flere sociale arrangementer evt. i form af konkurrencer. Samtidig skal vi have mere fokus på håndtering af vore fine materiel.

Tak for en dejlig sæson

Lisbet Larsen


Formiddagsroerne

Det har været en forrygende rosæson med det gode vejr, vi har haft over hele sommeren. Så der har været stort fremmøde på alle rodage. I år har vi haft 7 på roskole, hvoraf de 5 stadig er aktive. Vi har også fået flere uddannet i gigroning og det vil vi fortsætte med næste sæson.

Vi har været på ture udenfor Furesøen – mest på endagsture til Nivå, Rungsted, Esrum Sø og Frederikssund. Til næste år planlægger vi en flerdagestur til Nakskov. Et par stykker af os var på DFfR tur til Venedig med udgangspunkt fra Lidoen og derfra ture henholdsvis nordpå og sydpå og også ud i Lagunen over til forskellige øer såsom Burano med de farverige huse og dagen sluttede med en tur ned gennem hele Canale Grande. Vi blev bestemt udfordret i de dage med store bølger og megen trafik med store skibe.

Vi havde besøg fra Næstved af 10 roere i alle aldre. De yngste var 2 kaproere i begyndelsen af tyverne. Vi havde en dejlig tur rundt i Vejle Sø, Furesøen og Farum Sø. De udtrykte flere gange at vi havde et skønt rofarvand – og det kunne vi jo kun give dem ret i.

Rospinning på førstesalen.

Henover vinteren har vi nu 3 fulde rospinninghold hver mandag, tirsdag og onsdag. Vi er priviligerede med at kunne sidde i fuldt dagslys og nyde den skønneste udsigt ud over Furesøen til hejren der står majestætisk på broen, svanen der glider stille forbi og en gang imellem en flok kajakker der tager en lille pause i nærheden af vores bro inden de ror tilbage mod Birkerød. Et fredfyldt billede lidt i kontrast til roerne, der svedende og prustende slider i romaskinerne indenfor.

Irene Wiese


Kajak Motion 2018

Kajak i Holte Roklub som alle andre år? Nej vel: Det har været en af de mest fantastiske sæsoner jeg kan huske. Startede med den koldeste vinter i 31 år, der gik så over i den varmeste sommer i 100 år – det kan vi lide. Det er blevet roet rigtigt mange kilometre. Der har været stor aktivitet i klubben og vi har haft nogle ture. Vi gennemførte kajakskolen i april-maj, hvilket blev til 43 nye kajakroere i Holte.

Tak til alle de frivillige kræfter, der har medvirket til at kajakskolen og ro-med kunne gennemføres: Volunteers are not paid – not because they are worthless, but because they are priceless.

Traditionen tro afholdt vi HR-Open lige før sommerferien med de sædvanlige indslag: Roatlon og 6-15-21 km maraton. Med god deltagelse og opbakning (se billederne på hjemmesiden) så lavede vi tre ture: En pølsetur, en tur til Kbh.’s Havn og en Mølleåtur – Mølleåturen blev ikke til noget da åen var løbet tør for vand.

Det var tre enkle ture og jeg håber andre vil tage tråden op og stå for nogle aktiviteter. Der skal ikke så meget til og jeg hjælper gerne. Men det kunne være fedt at have er stort udbud af ture og aktiviteter i 2019.

Vi har afholdt instruktørmøde og vi har evalueret kajak ro-med aktiviteten. Vi vil forsøge at lave en form for holddeling i ro-med, hurtig /knapt så hurtig eller tur og længere tur så vi kan få alle med. Ro-med er stadig for ALLE.

Efter sommer var vi nogle få der roede Esrum sø trim (21 km), Tour de Gudenå (72 km), Mølleåens Blå Bånd (12 km) og Støt Brysterne kvinde-løb (8 km): Jeg ser gerne, at flere vil træne og deltage i et eller flere løb på motionsplan. Disse løb kræver noget træning, så bare kom i gang – vi har alle muligheder indendørs så man er klar, når vandet er er det.

Sidst på sæsonen rev vi den gamle kajakbro op for at renovere den. Dog viste det sig, at de gamle pontoner, den var bygget over er ikke rentable at benytte igen. Vi vil derfor finde nogle nye og bygge den i vinter samt lægge den i vandet i starten af den nye sæson

Glimt fra Holte Roklub Open 2018.

Til sidst vil jeg herfra bede til at alle, der benytter klubben vil bakke om de systemer og regler vi arbejder med – så opvask bliver vasket op og pagajer bliver sat på plads i nummerorden, tøj og grej i omklædningen tages med hjem – og at alt privat udstyr er mærket med navn eller medlemsnummer etc.

Godt Nytår

Lars BP


Kajakpolo

Igen i år, på dagen hvor vi gik over til vintertid blev Vikings Cup for andet år afholdt i Holte Roklub. Det er årets sidste udendørs turnering, hvor der var højt humør trods sneen dalede stille ned. Folk var klædt festligt på, med ansigtsmaling, vikingehorn på hjelmene og forskellig udklædning. Et hold havde taget overtrækstrøjer på, med runer påmalet i stedet for numre.

I alt var 4 hold klar til start. De forsvarende mestre fra Holte Roklub – Holte Vikings, et hold bestående primært af U21 landsholdet, K-polo og DSR stillede klar til kamp. På trods af at det var et lille lokalt stævne, havde vi både deltagere fra Jylland, Tyskland og England. Da en kamp varer to gange ti minutter kan det lade sig gøre at afvikle et helt stævne i løbet af en dag. Stævnet var igen i år en stor succes og Holte Vikings tog endnu en gang guldet.

Vi glæder os allerede til næste år, hvor vi atter vil slå dørene op til Vikings Cup.

Kajakpolo i korte ærmer.

Her ses Skovshoved spille mod K-Polo i bare ærmer.

Holtes hold i kajakpolo ligaen Holte Pack Tech sluttede igen, igen i år på en 5 plads. Et resultat vi godt kan være stolte af, selv om en podieplads selvfølgelig havde været at fortrække.

Vi havde i år fire på landsholdet, henholdsvis Mikkel Lose og Carl Hansen på U14 og Julius Løhndorf og Thomas Holt på U16, som kom på en samlede 3. plads i juniorstævnet i Essen, Tyskland.

Haletudserne har skiftet navn til det gamle junior navn “Holte Sharks”; da drengene mente der var mere bid i det. De træner fliddigt flere gange om ugen og ofte med Poloholics. Desuden har drengene i efteråret deltaget til træning camps i Sverige og på Glamsdalen Idræts efterskole.

Polokajakspillere i Sverige.

Sharks på en ø i Sverige.

Holte Sharks deltog i U15 rækken i årets DT og Poloholics stillet op i 1. Divisionen Poloholics bestod i år af Holte Sharks og gamle juniorspillere samt originale Poloholics spillere og de opnåede en første plads i 1. division

Martin van der Bijl og Magnus Lose


Flotte resultater og stort sammenhold i ungdomsafdelingen

2018 blev igen et år med mange flotte stævne-resultater for klubbens flittige kapkajak-hold. Trænerteamet er en vigtig krumtap.

Til de nationale stævner hev Holte-roerne rigtig mange guld, sølv og bronze-medaljer hjem – ligesom det blev til mange A- og B-finaler til vores talentfulde og flittige kaphold.

Kajakungdomsholdet 2018.

Til DM tegnede Johanne sig for hele 5 guldmedaljer af 6 mulige. Flere af vores ungdomsroere fra træningshold og kajakskole stillede også op til DM og var på den måde på fornemmeste vis med til at vise klubflaget, samtidig med at alle havde nogle gode dage sammen i Holstebro.

Julie og Stella har desuden roet for landsholdet, hvor det blev til en række flotte medaljer til NM for dem begge – blandt andet vandt de sølv sammen i deres K2 over 200 meter. For Stella blev det desuden til imponerende to bronze-medaljer til Olympic Hopes Regatta, hvor atleter fra mere end 30 lande dystede i Polen. Til den kommende sæson er endnu flere af klubbens roere udtaget til landsholdet.

Konkurrencerne motiverer roerne i den daglige træning, men her er venskab og fælles træning nok så vigtig. De to ting supplerer hinanden godt.

Træningsdisciplinen har været utrolig høj i år – det skyldes helt sikkert en dedikeret og kompetent trænertrup og selvfølgelig nogle engagerede elever. Anna, Thomas og Victor står for træningen hos begyndere og øvede, mens Nicolai er træner for kapholdet. De fire trænere arbejder godt sammen og er gode ambassadører for klubben og sporten. Holte Roklub tilskynder de unge ro-elever til at ro kapkajak, fordi det både er sjovt, udviklende og bidrager til den enkeltes dygtiggørelse.

Vi har ikke kun fokus på hurtighed, men også på balance, teknik og kendskab til materiellet – i den rækkefølge som det nu passer for den enkelte roer. Vi har desuden afholdt træningsweekender og søger at skabe fællesskab og klubånd på tværs af afdelingen. Forældrenes frivillige bidrag til store og små opgaver er med til at fastholde gode initiativer og et højt aktivitetsniveau året rundt.

Denne vinter har vi i ungdomsafdelingen via et særligt sponsorat fået mulighed for en meget givende funktionel- og styrkeopbyggende træning ved Betina Sehje, som er en efterspurgt og kompetent træner. Betinas indtræden i træningen har været med til at give ny gejst og ømme stænger i træningen – og hendes træning er desuden med til at forebygge skader.

Vi har desuden indgået et samarbejde med TalentCenter Hovedstaden (TCH) om træningsfællesskab, talentudvikling, træningslejre og træningsprogrammer. Vores kaphold træner ugentligt sammen med knap 50 talentfulde atleter fra hovedstads-områdets klubber – og dermed får de ikke kun nye venner og fællesskaber, de får også udviklet deres talent og kan spejle sig i andre roere. Et rigtig vigtigt samarbejde for at kunne tage hånd om både de roere, der gerne vil lægge meget tid og dyrke sporten på højt konkurrenceplan og dem, der endnu ikke er så erfarne i kajakken.

Samarbejdet med TCH betyder også at flere af vores let øvede roere har skrevet sig op til en træningslejr i Cannes sammen med andre let øvede fra hovedstadsområdets klubber, dermed er banen kridtet op for næste kuld af kaproere i Holte Roklub. For kapholdet betyder TCH-samarbejdet også en hel del på træningslejr-siden. I uge 7 deltager nogle af roerne på en TCH-træningslejr i Portugal, hvor vandet og luften er varmere og dermed mere ideel at træne i, og hen over påsken deltager kapholdet desuden i en stort anlagt træningslejr i Italien.

Henriette Winther