Årssprøjt 2017

Den nye 1. sal i Holte Roklub 2017

Nytårshilsen 2017/18 fra Holte Roklubs bestyrelse

Aktivitetsniveauet blev lidt lavere end sidste år med ca. 113.000 roede personkilometre på vandet i  udfordrende vejrlig. Mange flere km end tidligere på kajak- og især ro-ergometrene. Meget høj aktivitet på polokajakbanen. Mere om dette i det følgende.

MemberLink bruges til kommunikation og koordinering af aktiviteterne. Medlems- og økonomidelen i det samme system fungerer fint. Den gamle hjemmeside supplerer med information også udadtil, men er software-teknisk meget tæt på pensionering nu. Udvikling og indarbejdelse af en fælles platform for alle klubbens aktiviteter kalder på nye frivillige kræfters indsats snarest.

Vedligeholdelse af hus og udskiftning fast inventar – en lidt uforudsigelig størrelse:

Udvendige anlæg er blevet vores eget praktiske og økonomiske ansvar, så atter en reparation af polokajak-pontonen nord-syd måtte på plads tidligt på året – NU må den gerne holde lang tid…

Nye skabe og bedre plads i bådrenoverings-firkanten er nu på plads. Bedre forhold til disse vigtige opgaver skal man vist lede længe efter.

Også ti nye meget funktionelle jernskråstag med indstillelige bådholdere på nord- som sydsiden i bådhallen er på plads. De indgår nu i myndighedskravene til brandsikringen af huset. Smed Jens G kan også det dér…

Ny 1.sal til træningsformål – årets absolutte kraftpræstation:

På knapt et halvt år og med snesevis medlemmers uvurderligt store uegennyttige indsats hundredvis af timer i mange opstillinger kom 1.salsprojektet på plads til indvielse ved standerstrygningen ultimo oktober måned.  Se artiklen om dette på hjemmesiden i november!

Ufatteligt mange byggematerialer er slæbt ind og store mængder affald fjernet og kørt bort.

Vi er tre meget driftsikre medlemmer i byggeudvalget stor tak skyldig:

Hirch – æresmedlem i Holte Roklub 2017

Hirch W for især logistisk styring og bestillinger af materialer til super gode priser og byggeteknisk overblik og -indsats i de mest udfordrende faser.

Lars BP – æresmedlem i Holte Roklub 2017

Lars BP for altid at være et skridt foran strategisk og praktisk i el- og sikkerhedsudfordringer, der godt nok har været mange af. De to gutter måtte vi for deres meget store ulønnede indsats med stor glæde og stolthed så udnævne til æresmedlemmer i Holte Roklub!

Kim – Holte Roklub

Den tredje musketerer Kim, som – nærmest umærkeligt – først etablerede 1.sals-gulvet om ørerne på os uden en skramme på personer eller materiel. Fortsatte efterfølgende målrettet med etablering af lokalerne ovenpå med snedkerflid ud i mindste detalje – i et skævt hus med mange hjørner og overgange.

Økonomien klarer sig:

Gode priser og præcise beregninger på materialeindkøb samt den store frivillige arbejdsindsats har bidraget til et 1.salsprojekt, der er landet klart lavere økonomisk end budgetteret – og med ekstra råderum til renoveringen af vestfacaden, sikkerhedsdetaljer samt bådholderne fx.

Kommunen bidrog over to faser til en bedret økonomisk bistand til projektet, medlemspengegaver har hjulpet, vi har i årets driftsbudget også kunnet finde meget luft til at reducere kreditbehovet – og ikke mindst: Samme familiefond som sidste år bidrager substantielt igen til projektet med en julegave dette år – mere info om en måneds tid.

Bestyrelsen ser med glæde frem til at kunne præsentere regnskab 2017 og budget for 2018 ved generalforsamlingen torsdag den 8. februar 2018 kl. 19 i klubben: Vi kan forventeligt klare os med et meget begrænset lån i Kommunekredit i løbet af 2018 til restfinansieringen.

Nogle udfordringer de(t) kommende år :

Der forestår atter i 2018 nye sværdslag for en fredningssag, der giver os og andre rimelige og påkrævede anstændige parkeringsforhold langs adgangsvejen til klubben og stien på østsiden.

Kommunen krævede pludseligt i 2017 for alle foreninger med egne ejendomme at der skal spares substantielt op inden man kan søge kommunal støtte – noget helt nyt!

Dette parret med, at tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner i 2017 for alle søklubberne hver især peger på betydelige økonomiske udfordringer de kommende år. Kommunen kalder ind til strategisk og praktisk planlægning i det kommende år. Vi allierer os med naboklubberne i Store Kalv inden.

Samlet set må en mindre kontingentstigning således forventes af især denne årsag.

Frivilligheden er uforandret  basis for klubbens liv og udvikling

Husets daglige drift, omsorg for det sociale liv og vedligeholdelsen af materiellet er vi vedvarende en lang række medlemmer stor tak skyldig.  Der er også i 2017 lagt massevis af timer i instruktion, ro-med-ture på vandet i alle aldersgrupper og støtten op om især ungdommens stævne- og træningssamlinger – også stor tak for det.

Bestyrelsesarbejdet har med bl.a. 1.salsprojektet trukket søm ud hos bestyrelsen, som – uanset – stiller op til de nye udfordringer i 2018: Visioner og strategiske tanker for vores alles rummelige Holte Roklub er der uforandret masser af!

GODT NYT ÅR til alle!

Bjørn  Christau

Inrigger i Holte Roklub 2017

Ro-afdelingen

For inriggerroerne blev 2017 et år med uddannelse af korttursstyrmænd og nye roere, fællesroning flere gange om ugen og langture til både ind- og udland. Men det var også en rosæson med masser af blæsevejr og udfordringer med at komme på vandet. Heldigvis er klubbens inriggere store og stabile og kan klare en del søgang. Det var sværere at finde dage med godt rovejr til gig-bådene, så her blev det ikke til mange km. på søen.

Roskolerne blev afviklet i maj måned og en del af klubbens kajakroere havde fundet vej til inriggerne. På samme måde som kajakskolerne også havde deltagere med inriggerbaggrund. Det er godt at opleve denne blanding på holdene. Det giver den enkelte flere muligheder og klubben et bedre fællesskab og forståelse for hinanden. Dette blev også understreget på de fælles langture for kajak og inrigger til Arresø og Silkeborg.

I september fik Holte Roklub besøg fra Bornholm, hvor 20 Rønne-roere indtog klubhuset og vores daglige rofarvand. De nåede at komme alle søerne rundt og var heldige med vejret, som viste sig fra en sjælden stille side.

Sæsonen sluttede med nogle gode roture på Furesøen, inden standeren blev strøget sidst i oktober.

Roergometer i Holte Roklub 2017

Ergometertræning og rospinning

Hele sommeren har vi kunnet følge den imponerende byggeproces med etablering af den nye 1. sal til ergometertræning. Fantastisk at byggeri og roning har kunnet finde sted på samme tid. Og endnu mere fantastisk at se det flotte resultat og det høje aktivitetsniveau, der er kommet ud af byggeriet. Der er mange, der har fundet vej til træningslokalerne, og ofte må der meldes alt udsolgt på rospinningsholdene. Også på dette område ses der en god blanding af kajak- og in- og outriggerroere. Ergometerroning er en meget effektiv træningsform, og på enkelte hold sluttes der af med vinterbadning og saunasnak. Det er et frirum i hverdagen og en god måde at komme igennem vintersæsonen.

Tine Overby

Outrigger

Sculler ro-sæsonen har i 2017 været udfordret af de mange dage med kraftig vind. Alligevel har vi alle taget kampen op og er kommet på vandet så snart det har været muligt.

Quark Sculler i Holte Roklub

Vi startede med polerdagene i april og mange mødte op, så vi kunne gennemgå alle bådene. Alle både er nu registreret i mappen. Scullerskole startede i juni med kun 3 deltagere, hvor af en er blevet frigivet i 2017. Der har været enighed om at skolen skal ændres i forhold til længde, læring og optagelsesmuligheder. Der er nedsat en arbejdsgruppe og en ny løsning er på vej til brug for næste sæson. Dernæst vil vi reklamere for at ro sculler i Holte Roklub.

Fællesroning er forløbet fast en gang om ugen og vi er enige om at det var en succes som fortsætter i 2018, men denne gang om mandagen. Gerne med flere garvede roere så vi kan lave ”sculler-ræs” en gang i mellem..

I juni havde vi grill-aften og jordbærkage og trods det lidt blæsende vejr mødte en del op.

Scullergruppen afsluttede sæsonen med Vøgg-Gløgg, hvor mange deltog i en god dialog. 2 både er blevet solgt til mhp. indkøb af en ny ”Vøgg”-bådtype for lidt tungere roere. Christian Bay har gjort et stort arbejde for at dette kunne lykkes.:-)

Sculler aftenstemning i Holte Roklub

Vi har store planer for næste sæson i forhold til fællesroning, konkurrencer og med en evt. venskabsklub. Andreas og Lotte har gjort et stort arbejde allerede og det er spændende, hvad det bliver til fremover. Vi håber at se endnu flere til fælles arrangementer den næste sæson.

Lisbet Larsen

Formiddagsholdet

Formiddagsroerne i Holte Roklub

Vi har haft en rigtig god rosæson. Vi havde 16 nye på roskole og de 15 er blevet frigivet og har roet aktivt hele sommeren. Nogle er fortsat på rospinningsholdene efter standerstrygning.

Vi er ved at nå max. antal formiddagsroere, når det gælder pladser på inrigger. Vi har 29 pladser og vi er nu ca. 60 formiddagsroere med pænt stort fremmøde hver gang.

Vi begyndte i 2015 med instruktion i gig og der er efterhånden ret stor interesse for at ro i gig, så vores mål er at få endnu flere igennem et kursus i næste sæson. Derudover ror flere kajak, så vi er fleksible og det lykkes at få alle med ud. Der er brovagt mandag, onsdag og fredag kl. 09:30 og man behøver ikke at være fyldt 60 år!! Alle er velkomne hvis man har en fri- eller feriedag.

Der var planlagt flere endagsture til andre klubber, men desværre blev en hel del aflyst på grund af dårligt vejr. Vi havde besøg af roere fra Skjold og Humlebæk roklubber og vi gennemførte en tur fra Næstved Roklub til Karresbækminde i regn og blæst. Da vi kom forkomne tilbage, blev vi inviteret på et varmt bad, kaffe og kringle og en lille sang, så det endte i højt humør.

Vinterbadning i Holte Roklub

I løbet af vinteren træner vi i det nye skønne lokale på første sal. Vi har etableret rospinninghold mandag, tirsdag og onsdag formiddag og som noget nyt i år er der nogle der afslutter timen med et dyp i Furesøen.

Irene Wiese

Kajak seniorer

Man kan ikke give vejret skylden for en god sommer, men alle dem, der ville lære at ro i bølger havde dog alle chancer for at blive dygtige til det.

Men hvordan gik så i ´17 hvis vi kikker tilbage? Ret tidligt startede vi på 1. sal projektet og det har overskygget mit kajakarbejde en del. Men vi fik da en sæson hvor der var en god bred aktivitet i klubben. Vi fik afviklet kajakskolen og hver uge med ”ro-med”: 1000 tak til de instruktører og hjælpere der fik det hele til at ske, til glæde for mange nye kajakroere og også nogle af dem fra tidligere år, der dukkede op.  ”Romed” er 2 faste ture hver uge, hvor alle er velkomne til at deltage, så kan man møde de nye i klubben og de nye kan jo så møde de gamle i klubben.

I foråret havde langturskoordinator Jette J arrangeret en fælles tur for inriggere og kajak til Silkeborgsøerne: Det blev en hyggelig tur, hvor vi fik roet og hygget henover en hel weekend. Vi var ca.10 i kajak og15 i inrigger.

Jeg måtte beklageligvis pga. 1. sal og manglende tid det traditionsrige HR Open – en dag i sportens tegn: Et maraton på 6 eller 15 eller 21 km i valgfri bådtype og mandskab, roatlon med 2 km i roergometer, 2 km løb, 2 km i kajak og 200 m svømning. Jeg vil prøve at genoptage det igen i 2018 i juni måned.

Per Sonne til TDG 2017

En kajakroer udmærkede sig: Per Sonne trænede målrettet og deltog i dette års Tour de Gudenå i det 72 km lange løb fra Silkeborg til Randers og han smilede hele vejen: Det er lidt hårdt, men det er en dejlig dag på Gudenåen. Per har tilbudt at være ambassadør for turen og samle flere der vil prøve kræfter med Gudenåen i 2018 – tak Per Sonne!

Klubaftenen om onsdagen har også i år været godt besøgt. Dog syntes jeg det blæste hver onsdag, men det er lige meget – vi kunne da grille alligevel. Vi håber i 2018, at vi efter en lang eller kort rotur kan se frem til lange vindstille sommeraftener med solnedgang bag Bistrup, mens vi indånder duften af en vel tilberedt bøf på grillen. Onsdag efter roning kl 20.00 er grillen klar maj til september – alle medbringer selv kød og tilbehør.

Måske vi i 2018 kan få den globale opvarmning til at virke bedre, så vi får lidt mere varme og gode rodage. Som altid glæder vi os til at modtage nye kajakroere i april /maj og introducere dem til de glæder vi gamle har ved Holte Roklub. Vi fortsætter med ”ro-med” og husk at alle er velkomne.

Jeg vil forsøge at arrangere nogle kajak ture til bl.a. Københavns Havn, Amager Strandpark mv. Herudover er der en mindre gruppe, der ror hver lørdag, hvor det handler om at komme lidt op i fart og de vil rigtigt gerne have flere med.

Lars BP

Kajakpolo

Igen i 2017 har været et godt år for polo-afdelingen, specielt i Juniorafdelingen. Det unge junior hold ”Holte Haletudser” har fået etableret sig godt som hold og har hen over sommeren udvidet med flere nye spillere. De er alle meget entusiastiske og er blevet rigtigt dygtige.

Faktisk så dygtige at tre af spillere blev udtaget til Danmark talenthold (U14) og var en uge i Irland til et stort internationalt stævne, hvilket var en kæmpe oplevelse for drengene. DK fik en flot 4. plads.

Kajakpolo i Holte Roklub

Holte spiller i ”Nationaldragt”

Haletudserne kunne desværre ikke deltage i Danmarksturneringen nye U15 klasse i år, men til gengæld stillede HR til DT med et Junior-Senior-holdt i 3.Div, som var en kombination af Hippos og Haletudserne . Det blev i dagens anledning til Hippotudserne, og det var en supersjov kombination med flere gode kampe, og vi fik mange ”Tumbs Up” fra de andre hold.

Poloinstruktion Holte Roklub

Hippotudserne får instruktion af træneren her i København

Infight kajakpolo i Holte Roklub

Holte spiller (nr. 17) i action

Polo Campen Glamsdalen Idrætsefterskole var igen i år en succes, hvor der blev spillet en masse polo og hygget med unge fra flere andre klubber.

Holte Sharks (HR’s ”gamle” junior hold) kan nu kalde sig ”Gulddrengene”, efter de i suveræn stil spillede sig til en velfortjent guldmedalje i årets Danmarksturnering.

Guldvindere fra Holte Roklubs Kajakpolohold

Gulddrenge (her efter finalekampen) – Godt gået drenge !

Holte Hippos har i 2017 desværre kun været i en skygge af sig selv. Håber vi kommer til at se mere til dem i det kommende år.

Poloholics leverede igen i år en solid indsats i Danmarksturneringen og blev nr. 3 i 1.division.

Peck Tech er ligeledes meget rutineret og placerede sig i år på en 5. plads i Danmarksturneringen nøjagtig som sidste år.

HR var som noget nyt vært for Vikings Cup sidst i oktober, som var et hyggeligt arrangement med 4 deletagende hold. Her et drabeligt slag mellem to rivaliserende stammer.

I den daglige træning er der stadig stor interaktion mellem de forskellige hold i Holte Roklub, hvilket er med til styrke relationerne på tværs i Polo-afdelingen. Et par af Sharks-drengene træner  med hos Pack Tech og  Poloholics. Lige som nogle at Hippoer og Haletudser jævnligt træner med Poloholics i svømmehallen.

Endelig Holte Dolphines, hygger sig stadig indenfor i svømmehallen.

Lars Bygholm

Ungdomsafdelingen i Holte Roklub

Igen i år har der været travlt i ungdomsafdelingen som tæller knap 50 aktive roere – alt fra nybegyndere til internationale topatleter. .

Kajaktræning i Italien – Holte Roklub

Træningslejren gik i år til Italien. Det var klubbens hidtil største satsning, med deltagelse af i alt 15 roere. Det kunne ikke have ladet sig gøre uden den massive forældre-opbakning – tak for det!

Nationalt og internationalt har Holte Roklub markeret sig flot i det forgangne år, trods uro omkring trænerposten.

Josefine Balslev-Erichsen, Jacob Fogh Iversen, Victor Aasmul og Simon Schuldt Jensen har i flere år roet fast på landsholdet i deres respektive aldersklasser. I 2017 deltog de samlet set ved Olympic Hopes, Nordiske Ungdomsmesterskaber samt EM og VM for unge.

Medaljehøsten var intet mindre end imponerende, og de har været med til at gøre Danmark til en af Nordens stærkeste kajaknationer, efter mange år med Norge og Sverige i front. Til Nordiske Ungdomsmesterskaber vandt Danmark 36 guldmedaljer ud af 58 mulige. På billedet herover ses Josefine yderst til højre med guld om halsen sammen med sine K4-makkere til NM. Holtes landsholdsroere var på podiet i mange kategorier.

Her i Årssprøjt skal særligt fremhæves, at Victor og Simon sad i den U18 K4, som vandt sølv ved EM og kort efter bronze ved VM på den kommende OL-distance over 500 m. At de, sammen med deres makkere, Rasmus Knudsen (Lyngby) og Rasmus Alsbæk (Maribo) præsterede så højt ved både EM og VM bekræfter, at de er realistiske bud på en dansk K4 ved OL i Tokyo om tre år. Simon vandt tillige bronze ved EM i K2 over 1.000m, sammen med Rasmus Alsbæk.

Også til DM vandt Holte Roklub ”metal” i ungdomsklasserne U12, U14, U16 og U18. Victor, der normalt vinder medaljer på sprint-distancerne, overraskede med en overbevisende og medrivende sejr i K1 over 5.000 m, mens Josefine sad i K4’eren, der vandt guld på 500 m, og Jakob vandt guld med både sin K2-makker og sine K4-makkere på 500 m.

Det var imidlertid ikke kun ungdomsroerne som præsterede flot til DM. De to Holte-roere Jesper Staal (45) og Michael Skriver (42) sendte chokbølger gennem senior landsholdstruppen, da de kvalificerede sig til DM finalerne i K1 200 m (Jesper i sin gamle trækajak) og K2 200 m, hvor de padlede sig til respektindgydende 8. og 7. pladser i meget tætte løb. Præstationerne har motiveret flere andre tidligere eliteroere – også fra andre klubber.

Holte Roklubs Ungdomskajak tager guld! :-)

Også de yngste af kaproerne tog for sig af medaljerne til DM og årets nationale stævner, blandt andet i klubbens spritnye K4’er som nogle måske har set i bådhallen. Her er det vores bronzevindere på 4×200 m stafet som jubler til DM.

Bag de flotte resultater gemmer sig desværre også en trist historie. De ældste af kaproerne træner ikke længere i Holte Roklub, efter deres træner stoppede og efterfølgende blev ekskluderet. En sag der har fyldt meget hen over foråret og sommeren. Tre er stoppet med konkurrence-roning, og fire har flyttet deres primære træning væk fra Holte Roklub. Vi savner dem naturligvis meget i det daglige i klubben, ikke mindst deres effekt, som forbilleder for de yngre kaproere. Her under vintertræningen er det derfor glædeligt, at flere af dem af og til dukker op til fællestræning i klubben. Et par deltager endda på trænersiden.

Ungdomshygning i Holte Roklub

Holte Roklub skal også fremover satse på ungdomsroning, og derfor kigger vi fremad, og glæder os over, at både kajak- og polokajak-ungdommen træner sammen flere gange om ugen her i vintersæsonen, ligesom de har fælles weekendsamlinger. Endelig står nye håbefulde børn og unge på venteliste til kajakskolen 2018.

Henriette Winther