Årssprøjt 2016 – nytårshilsen 2016/17 fra bestyrelsen

Formand C

Vi kan atter glæde os over et højt aktivitetsniveau med henad 122.000 roede personkilometre på vandet, tusindvis af km på kajak- og ro-ergometrene, masser af kampe på polokajakbanerne. Mere om dette under de enkelte afdelingers afsnit.

MemberLink bruges tiltagende nyttigt af mange til kommunikation og koordinering af aktiviteterne. Medlems- og økonomidelen i det samme system hjælper kasserer og revisor i at holde overblikket og styre økonomien trygt gennem året. Hjemmesiden supplerer med information også udadtil.

Vedligeholdelse af hus og udskiftning fast inventar koster – donationer hjælper en del

Herrernes baderum måtte atter renoveres (på klubbens regning), damernes gulv måtte brydes op og vandrør repareres efter lang tids læk (forsikringssag), varmtvandsbeholder kalkede til, men ny blev indsat med større kapacitet og solpaneler tilkoblet (kommunen betalte 50 %).

Opvaskemaskine og køleskab brød sammen og måtte udskiftes. IT-systemet måtte opgraderes

Den nye metal-bådrampe til de store både kom fint i orden med professionel indsats udefra – og klubbens medlemmers indsats med træværket over vand – men her giver Kultur-forvaltningen ingen tilskud, da det er et udendørs anlæg…

Heldigvis dækkede Fogs Fond materieludgifterne til den af gode medlemmers flot renoverede flydeponton-dæk i sibirisk lærk. Kajakpontonen får den helt store totalrenovering til foråret.

”Bådrenoverings-firkanten” har fået doneret radiatorer tilkoblet huset varmeanlæg – med fjernstyring til rette temperatur via mobiltelefon. Udsugningsanlæg flot doneret af et andet medlem.

I sandhed et aktivt år på materiel- og inventarsiden.

Frivilligheden er basis for klubbens liv og udvikling

Husets daglige drift, omsorg for det sociale liv og vedligeholdelsen af materiellet er vi en lang række medlemmer tak skyldig. Der er også lagt massevis af timer i instruktion, ro-med-ture på vandet i alle aldersgrupper og støtten op om især ungdommens stævne- og træningssamlinger – også stor tak for det.

Som det nok er en del bekendt, har vi dette år på meget overraskende vis været udfordret indefra af et medlem, der anmeldte klubben til forskellige offentlige myndigheder – uden relevant substans, men med en masse ekstra arbejde til bestyrelsen midt i sommerperioden til at udrede dette.

Det omfangsrige, altid ulønnede bestyrelsesarbejde slider – året rundt.

Ny 1. sal på vej om et halvt års tid

Mange års kamp for at optimere pladsforholdene for at sikre plads til den indendørs træning kom primært et skridt videre med kommunal godkendelse af byggeplanerne i foråret og dernæst stor moralsk støtte til projektet med en startbevilling fra kommunens Folkeoplysningsudvalg.

Videre planlægning sammen med rådgivende ingeniørfirma førte frem til en ekstraordinær generalforsamling ved standerstrygningen. Bestyrelsen præsenterede planerne samt kommunens tilsagn om at stå bag fornøden låntagning i Kommunekredit på gode vilkår efter byggeriets afslutning.

x-generalforsamling

Forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt projektets videre færd. Stor tak til alle for det!

Aktuelt er bestyrelsen meget aktivt i gang med ansøgninger til en række fonde. Vi tillader os en god portion optimisme om slutfacit for klubbens andel af byggeøkonomien.

Fire særligt kyndige medlemmer udgør en byggegruppe og planlægger sammen med det rådgivende ingeniørfirma detaljer for gode byggetekniske løsninger og udbud af byggeriet.

Vi håber, at 1. salen bliver klar i sensommeren 2017.

Forhåndsvarsel: Generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19 i klubbens lokaler.

GODT NYT ÅR til alle!

Bjørn Christau

Årssprøjt 2016 – Roafdelingen

På inriggersiden har 2016 været et aktivt år med mange nye roere og mange roede km. på søen. Roskolen for de erhvervsaktive var egentlig kun planlagt med 8 pladser, men inden vi fik set os om, så stod der 20 deltagere på listen. Det er det, der kaldes en positiv udfordring, og som heldigvis blev løst vha. ekstra træningsdage, et stort træk på klubbens instruktører og ikke mindst et fantastisk vejr i maj og juni.

Der er også kommet nye roere til fra andre klubber eller nye medlemmer, som har lært at ro for nogle år siden og som nu vender tilbage til rosporten. Her er det vigtigt, at vi som klub tager godt imod de nye og hjælper med at etablere netværk og tilbyde gode aktiviteter. Men det er også vigtigt, at den enkelte selv er aktiv og opsøgende.

I 2016 har der været de faste roaktiviteter flere gange om ugen og på alle tider af dagen, og som noget nyt blev der også udbudt giginstruktion. Her var det især formiddagsroerne, der fik uddannet nye roere og glæde af også at kunne mestre denne bådtype. Vi har noget flot materiel i Holte Roklub, bl.a. takket være reparationsholdets trofaste indsats, som er helt uundværlig, når aktivitetsniveauet slider og en gang imellem giver lidt skader og skrammer på bådene.

I starten af året var det en anden aktivitet, der stod øverst på dagsordenen, nemlig uddannelse af korttursstyrmænd. 20 deltagere var igennem både teori og praktik og fik herefter bevis på færdighederne og har på denne måde været med til at skabe øget sikkerhed på søen og robusthed på bådholdene.

Derudover bød 2016 på mange langture. De fleste af en enkelt dags varighed til fx Esrum Sø, Arresø, Øresund, København og Amager. Men steder som Bornholm og Samsø har også haft besøg af Holte roere, hvor farvand og vejrforhold stiller helt andre krav til erfaring og rofærdigheder. Ambitionerne for disse ture er ”naturligvis”, at øen skal roes rundt, mens virkeligheden som regel betyder roning, hvor der er læ. Men uanset hvad, så er det altid spændende at ro nye steder og dejligt at være sammen om fælles ro-oplevelser.

Hvilke aktiviteter skal der udbydes på inriggersiden til næste år? Vi fortsætter naturligvis med de velkendte fællesroninger og langture, men der er også mulighed for at overveje nye tiltag. Fx venskabelig kaproning mod de andre Furesø-klubber eller bare mod os selv. Og for de ambitiøse er der mulighed for at deltage i regattaer og langdistanceroning forskellige steder i landet.

Rospinning og ergometertræning venter på den nye 1. sal. Det bliver godt at kunne udbyde en masse god træning, når udendørs sæsonen slutter, og formen skal holdes vedlige indendørs.

Tine Overby

Outrigger

Det har været en fin rosæson med mange aktiviteter. Outriggerskolen blev gennemført i juni over 5 dage. Velkommen til de nye dygtige roere i gruppen. I år blev det bestemt, at garvede roere kunne tage nye egnede roere med ud i dobbeltsculler med en instruktør, løbende op til scullerskolen for at introducere outriggerroning.

Aktiviteten på vandet har været stor og i år var der 4 bådhold der deltog i Marsters på Bagsværd sø. Træningen op til Marsters var sjov og lærerig og i den kommende tid vil der blive sat mere fokus på deltagelse i konkurrencer og lign. I de forskellige outriggerbåde.

Sæsonen startede onsdag den 20. april. Og intentionen var at der skulle være fælles scullertræning hver onsdag kl. 18.00. Fremmødet har dog ikke været stort. Til gengæld har der været succes med 4 faste Vøgg-hold som i gennem sæsonen har trænet på faste tidspunkter.

Polérweekend blev afholdt i april og vinterklargøring med bådflyt til loftet i oktober. Det faste reparationshold er Keld, Lars og Erik med en del hjælpere.

Scullergruppen afsluttede sæsonen med Vøgg-Gløgg, hvor mange deltog både i aktiviteter i ro-ergometer med efterfølgende gløgg og æbleskiver. Flere roere har fået vintertilladelse og er stadig på vandet nå vejret tillader det.

Lisbet Larsen

Formiddagsholdet

Formiddagsholdet havde kun en på roskole i år, så fortæl gerne venner og bekendte om muligheden for at ro om formiddagen i Holte-Roklub. Vi har til gengæld meget få udmeldinger, der mest skyldes ændret helbred, så vi er stadig 50 glade roere, der har haft en dejlig sommersæson med mange skønne roture og godt socialt samvær.

Vi kommer også udenfor Furesøen til Arresø, Esrom sø, Nivå og Rungsted, som er blevet en tradition med genbesøg. Et par af os har været på Gudenåtur i 4 toere fra Skanderborg til Randers inviteret af Skanderborg Roklub. Men den ultimative tur gik for 3 af os til de 2 norske øgrupper Lofoten og Vesterålen lige nord for Polarcirklen.

En DFfR-tur med roere fra 13 forskellige danske roklubber. Det foregik i inriggere og 2 havkajakker. Eventyrlig skønne men til tider udfordrende roture (meget strøm og tidevandsforskel på 2,5 m) i skærgård og dybe fjorde med en fantastisk natur.

Vi mødte Hurtigruten og der blev blitzet fra begge sider. Oplevelsestur med tur i Ripbåde, det gik noget hurtigere end roning i inrigger, klatring op til nyligfundne hulemalerier, badning i Norskehavet, det var friiiiskt. Besøg på tørfisk museum. Vi var også på hvalsafari og så en kaskelothval, der dykkede 2 gange.

Overnatning foregik i telt, til tider en våd og kold ”fornøjelse”.

Irene Wiese

Kajak – seniorer

Vi har i 2016 afholdt endnu tre kajakskoler. Alle i instruktørgruppen har gjort en kæmpe indsats, og i alt ca. 30 nye roere er efterhånden blevet frigivet d.å. Tilmeldingerne til forårets kajakskoler vælter ind, og vi forventer at holdende bliver besat vel inden sæsonstart.

DSC_0129

Tre af vores instruktører deltog i juni måned på DKFs instruktørkursus i Kalundborg Roklub. Her fik de mulighed for at udveksle erfaringer og få input til deres undervisning.

Den traditionelle kanindåb blev i år forsøgsvist udskiftet med et orienteringsløb på vandet – vi kalder det O-ro – efterfulgt af præmieoverrækkelse og spisning. Opbakningen var fin og deltagerne glade, men vi havde gerne set lidt flere kajakroere tage del i arrangementet.

Klubben har en stærk bådpark, og vi har derfor i år lagt energi i at udskifte en del klubpagajer. Vi har anskaffet en stribe nye Jantex-pagajer, som er blevet brugt flittigt i løbet af sæsonen. Pagajerne er en markant opgradering fra de gamle pagajer, men forbeholdt øvede roere.

Niklas Suhr Lillebæk

Kajakpolo

”2016” har endnu været et godt år for polo-afdelingen. Vi har fået etableret en lille fast kerne af helt unge spillere (10-13 årige) på vores nye junior hold ”Holte Haletudser”. Haletudserne startede op over vinteren, og tingene tog fart hen over sommeren, hvor de bliver kyndigt trænet af et par af deres storebrødre fra Holte Sharks.

I november var de afsted på Polo Camp på Fyn, hvor de en weekend på Glamsdalen Idrætsefterskole spillede og hyggede sig med unge fra flere andre klubber. Det gav dem en god mulighed for at måle sig mod andre nye hold.

haletudserne

”Haletudserne” i action på Polo Camp på Glamsdalen Idrætsefterskole.

Haletudserne deltog i deres første stævne i December 2016, og hvor de viste, at selv om man kun er 11-13år, kan man godt være farlig i en polokamp. Godt gået drenge.

Holte Sharks (HR’s ”gamle” junior hold) har i den grad slået deres navn og kvaliteter fast i den danske polo-verden.

holte_sharks

Sølvdrengene fra Holte Sharks ved DM.

To af drengene blev udtaget til U18 landsholdet, som er første gang i Holtes polo-historie.

Hen over vinteren deltog Sharks i 1. div indendørsturnering på et hold forstærket med deres trænere.

Et par af Sharks drengene deltog ligeledes i Flensborg Open sammen klubbens ligahold PackTech. Det var en fantastisk anledning til at bide skeer med de toppen af dansk polo.

Endelig fik Sharks i år vekslet deres Bronzemedalje fra DM i 2015 til sølv i 2016 ved DM i ligeledes i Flensborg.

For Holte Hippos var Danmarksturning 2016 mindre succesfyldt, da 3. div turnering stort set smuldrede og der reelt set ikke blev spillet mange kampe i denne række. Der er håb om bedre koordinering i 2017.

Poloholics leverede igen i år en solid indsat i Danmarksturning og satte sig på Bronze pladsen i 1.div til DM. I vinterturnering i 2016-17 mødtes Poloholics og Sharks (+en træner) i et brag af et lokalopgør, hvor intet var givet på forhånd og der var tæt kamp til det sidste.

Peck Tech er ligeledes meget rutineret og placerede sig i år på en 5. plads i Danmarksturneringen nøjagtig som sidste år.

I den daglige træning er der stor interaktion mellem de forskellige hold i Holte Roklub, hvilket er med til styrke relationerne på tværs i Polo-afdelingen. Juniordrengene spiller med hos Pack Tech, Poloholics og Hippos udover deres egen træning. Endvidere har Poloholics og Hippos også fællestræninger. Holte Dolphines, hygger sig igen i år indenfor i svømmehallen.

Lars Bygholm

Kap-kajak-ungdom – vi træner sammen

Med en trænertrup af “gråt guld”, en række ungdomsroere og cheftræner Per Selchau har klubben været i stand til at understøtte en massiv tilgang af nye ungdomsroere. Ca. 45 ungdoms-kaproere har trænet I klubben over sommeren, mens det ser ud til at ca. 25 træner gennem vinteren.

Roerne træner både hver for sig og sammen og fx i hele vinterperioden mødes de under mottoet ”vi træner sammen” til  fællestræning 3–6 gange om ugen på vandet og/eller til svømning og fysisk træning.

Ungdomstrænerne har holdt træningslejr for de yngste roere og nydt godt af gæstfrihed i Silkeborg Kajakklub i påsken og i Gladsaxe Kajakklub i sommer. Til stævner har Holte markeret sig så meget, at det er bemærket i dommertårnet. Således har vi hentet resultater fra yngste roer på 10 år og frem. Til DM i Holstebro, hvor 20 børn og unge deltog fik vi 9 guld, 5 sølv, 6 bronze. Særligt stolte skal vi være over vores medaljer i klub-mandskabsbåde i U12 og U18!

Resultaterne kommer ikke af sig selv, og Per fremhæver særligt roernes sammenhold og den opbakning, de møder både på hjemmefronten og i Holte Roklub.

Til både standerhejsning og -strygning mødte ungdom talstærkt op og svingede kosten.

Elite

Holte Roklubs otte elite-kajakroere har haft en flot år og trænet i tykt og tyndt. Josefine og Simon blev udtaget til VM i Minsk, Victor Aasmul til EM i Bulgarien. Til NM og Olympic Hopes deltog også Anna og Jacob. NM gav 20 medaljer, heraf 7 guld, mens OlympiC Hopes gav 4 bronze.

Som noget nyt I 2016 blev roernes deltagelse i VM og EM støttet økonomisk af Team Rudersdal – en anerkendelse, der betyder rigtigt meget for de unge roere.

Pernille Balslev