Årssprøjt 2015 – nytårshilsen 2015/2016 fra Holte Roklubs bestyrelse

HR Open 20151
Bjørn Christau, formand i Holte Roklub

Bjørn Christau,
formand i Holte Roklub

Fra atter et aktivt og spændende år i Holte Roklub er det tid at gøre status med fokus på såvel en række fælles klubemner som aktiviteter i de enkelte afdelinger – igen med paletten af minder fra året, der svinder.

Vi har nu bag medlems-logon via Memberlink en række tekniske forbedringer under udvikling for vores interne kommunikation (= intranet) om medlemsaktiviteter samt medlemsregistreringen: Det gamle system brød ned og er nedlagt.

Vi har uforandret vores informative, velfungerende hjemmeside (= såvel til intern som ekstern formidling) hvor alle kan følge med i årets gang og ”udefra” få lyst til at blive medlem lokket af vores mange spændende aktivitetstilbud.

Status for 1. sal og parkering

Tro det eller ej: Kommunen har først for nylig efter flere års manglende iver for at lovliggøre vores parkering langsomt iværksat en revision af fredningen for området. Der er umådeligt meget bureaukrati og teknokrati at kæmpe sig igennem. Vi håber på at få legaliseret den nuværende parkering langs adgangsvejen og i firkanten syd for samme mod skovkanten dér.

Udvendig visualisering af ny 1.sal og udvendig trappehus

Udvendig visualisering af ny 1.sal og udvendig trappehus

En lang række møder også om vores visioner for en ny 1.sal med plads til såvel roergometre som kajak-ergometre i hvert deres velafgrænsede rum med hensigtsmæssig adgang fra æstetisk glaskarnap midt på sydsiden og glasfacade mod søen skal også via en fredningstilladelse. Hensynet til over 500 aktive medlemmers brug af klubben har tilsyneladende ingen vægt i sig selv.

Måske ved vi mere en gang i sensommeren 2016 – siger kommunen…

Pladsudfordringerne

Bestyrelsen har et vedvarende fokus på, at vi alle skal kunne bruge vores klub året rundt med størst mulig opfyldelse af de enkelte afdelingers / aktiviteters behov for materiel og lokaler. Heldigvis har vi igen fået, hvad vi har kæmpet for i de kommunale haller inkl. svømmehallen i på Skovlyskolen.

Uden den 1.sal, vi drømmer om at få etableret snarest muligt er der et konstant behov for, at vi indbyrdes respekterer hvem, der i ugeplanen har førsteret til lokalet det givne tidsrum – og andre giver så ro og plads for det. En gensidig respekt for logistikken dér er alfa og omega.

Høj aktivitet på vandet

På vandet er der heldigvis masser af plads i vores alsidige og opdaterede romateriel. Dette år blev der atter roet over 120.000 registrerede km af klubbens medlemmer.

Der er sket en vigtig revision af roreglementet inkl. vinterroningen, som alle skal kende.

Frivilligheden er drivmidlet

Vi er alle en række frivillige medlemmer en stor tak skyldig for at klubhuset og materiellet holdes, repareres og renoveres. Det mindste den enkelte kan gøre er at vise omsorg for materiellet og selv klare det, der kan lade sig gøre af småjusteringer – og i øvrigt tilbyde hjælp og assistance, når det efterspørges. Hold orden og ryd op efter dig selv – det er også devisen.

Også dette år: Fra bestyrelsen skal der lyde et stort rungende TAK til alle, der gør en frivillig indsats for og i klubben!

Forhåndsvarsel: Generalforsamling 2016 torsdag den 11. februar kl. 19 i klubbens lokaler.

GODT NYT ÅR til alle!

Tine Overby, koordinator af klubaktiviteter

Tine Overby,
koordinator af klubaktiviteter

MemberLink – klubbens nye medlemssystem

Sidst på året fik vi taget MemberLink i brug, og vi har nu et værktøj til aktiviteter, klubkalender, medlemsadministration, økonomistyring, opkrævning af kontingent, nyhedsbreve, billeder, information og kommunikation, mv.

De vigtigste funktioner i systemet er på plads, og henover vinteren vil der blive lagt flere sider og mere information ind under de forskellige afdelinger. MemberLink fungerer som klubbens intranet, mens hjemmesiden er det eksterne net.

Husk at logge ind og se, hvad der sker i klubben og husk at opdatere dine oplysninger, så vi altid har en rigtig e-mailadresse og et telefonnummer til dig.

Lars BP, forvalter af nøglekort, alarm og videoovervågning

Lars BP,
forvalter af nøglekort, alarm og videoovervågning

Vagtordningen

Fungerer med Søren H, Peter K, Lars H, Martin D og Lars BP:

Vi indførte en vagtordning sidste forår, hvortil man altid kan ringe, hvis der er problemer med alarm og al anden teknik i klubben. Idéen med vagtordningen er at være bindeled mellem vagtfirmaet G4S og klubben, så vi kan give medlemmer hjælp når der er tekniske problemer i klubben. Det kan være alarmen, el, opvarmningen, et sprængt vandrør, indbrud og tyveri mv. Her kan vi modtage en melding i situationen om problemet og sende det videre til rette vedkomne. Vi har ikke reklameret så meget for det hidtil, men nu er ordningen permanent.

I løbet af vinteren vil der blive installeret en kontrollampe over hoveddøren: Den vil lyse grønt og så indikere at alle yderdøre er lukket.  OBS: Det enkelte medlem er dog stadig ansvarlig for at klubben er korrekt aflåst – især når man som den sidste forlader huset.

Vores vagtnummer er 30 14 49 55 og det viderestilles til den af os der har vagten den pågældende uge.

Vi oplever desværre ofte at den sidste, der går fra klubben, efterlader klubben ulåst og med pivåbne døre. Til tider ligger der også både og bukke,  pagajer/ årer eller svømmeveste på broen. Det ser vi gerne at der bliver strammet betydeligt op på. Vi skal alle passe lidt bedre på vores klub og materiel.

Adgangschips

Det er stadig Martin D og Lars BP, der står for salget af adgangschips.

Som vanligt er det den anden mandag i hver måned mellem klokken 19 og 20 vi er der.

Endvidere kan vi også sælge og kode disse adgangs-chips ad hoc, når I møder os i klubben –  men her har vi dog lov at sige nej, hvis der ikke lige er tid.

Peter Bisgaard, rochef

Peter Bisgaard,
rochef

Inrigger / Outrigger

Der har været afholdt to ro-skoler (aften/weekend) i foråret 2015, samt en ekstra mini-roskole henover sommeren. Forløbene har været fine, men det er fortsat svært at fastholde de nye roere.

Her er stof til eftertanke til 2016-sæsonen: Hvordan etablerer vi et bedre netværk i klubben til de nye roere og – hvis det er muligt – en hurtig ‘skoling’ til outriggere.
Der var endvidere planlagt outriggerskole, men aflyst pga. manglende tilmelding.

På morgenholdet er der et dusin friske folk, som holder traditionerne i hævd med tidlig inrigger- og gigroning på hverdage ca. kl. 8 i sommersæsonen – og om vinteren er flere i sving med roergometer-spinning x 3 ugentligt.

Inrigger og outrigger klar til tur…

Inrigger og outrigger klar til tur

Formiddagsholdet har gennem ti år konsolideret sig med ca. 50 aktive, som fast ror i sæsonen kl. 9.30 mandag-onsdag-fredag: Inrigger – plus gig og kajakker. Brovagterne styrer med fast og kærlig hånd at alle i blandede hold får atter en super rooplevelse – gerne Furesøen rundt. Kaffe og brød ved bordene på platformen ved 12-tiden er ret fast tradition – der er jo altid noget, der skal fejres! Årets suveræne senior Ulla K præsterede flotte 2.255 km dette år – og er klar til nye præstationer med ny nyttig reservedel på plads nu.

Generelt har der været en god aktivitet på vandet, både i inrigger og outrigger. Der er flere etablerede outriggerhold – fx. tre Vøgg-hold (dobbelt-firer) med lidt vekslende besætninger fast i ugens løb… plus det løse. Endvidere var der deltagelse i Masters på Bagsværd Sø, med flot resultat fra Torbens side og som det ser ud nu, har flere fået blod på tanden til at stille op i 2016.

Langturene (inriggere) har været meget populære i 2016, bl.a. med ture til Arresø, Esrum og Roskilde Fjord og ikke mindst Vordingborg-Møn samt Sønderborg-turene.

Outrigger retur fra aftentur.

Outrigger retur fra aftentur

Vi har for første gang i klubbens historie haft en outrigger-otter i bådhallen i udlån fra Bagsværd Roklub. Den skulle desværre leveres tilbage, men var en vældig succes og populær type båd at ro i. Med lidt held kan vi muligvis få den udlån igen. Vi har også udlånt to både og årer til Odense Roklub, som hjælp til dem i den svære situation de havnede i, da deres klubhus nedbrændte.

Inrigger Skjold på tur

Inrigger Skjold på tur

På materielsiden har scullerne har fået 7 sæt smoothie-årer med Vortex kant, og 1 sæt testsko. Den stabile single-sculler Quark er solidt rigget og er en god bred begynderbåd, der må kunne tiltrække mange flere nye til sculler-roningen.

Der sker et løbende vedlighold og reparationer af inriggerne: Internt især ved de ca. 10 dedikerede reparationserfarne gutter fra fomiddagsholdet. De to velfungerende og populære firer-inriggere har været (Special 1982) og kommer (Viking 1959) på værft eksternt med minutiøs opdatering inkl. udskiftning af visse lidt møre dele.

Peter Sørensen, kajakchef

Peter Sørensen,
kajakchef

Kajak – seniorer

Der blev i 2015 afholdt 3 kajakskoler med i alt 30 kaniner på 2 weekender og stort set alle er kommet igennem forløbet efterfølgende med roning på 100 km. Der var i løbet af sæsonen igen godt fremmøde på ro-med-holdene som alle i instruktørgruppen bidrog til at holde kørende henover sommeren.

Der blev yderligere afholdt HR Open med morgenmad – roatlon på 6, 15 og 21 km ”marathon”

 

TDG 2015

Tour De Gudenå 2015

Der var deltagelse i i Tour de Gudenå (TdG)og på  Esrum Sø. Nogle var i Sverige og et par deltog i stormvejr i Amager Strandpark rundt. Yderligere blev kanindåben gennemført for friske nye roere.

Kajaktræning for øvede

For 4. år i træk har Bo Abenth og Hirch afholdt “kajaktræning for øvede” hver onsdag og lørdag. I år har en trofast gruppe på 10 til 15 kajakroere deltaget som de har haft  tid og mulighed for. Vejret har i år drillet lidt, og vi har ikke roet de kilometre vi gerne ville, men alligevel er teknikken og sikkerheden blevet bedre, og nogle har valgt mere udfordrende både. Vi fortsætter til næste sæson, og håber at endnu flere får lyst til at deltage.

Lars BP til TDG 2015

Klubbens turkajakker

Klubbens bådpark er i top: De få skader, tabte fodspark og sæder der har været, er hurtigt blevet udbedret/indkøbt og bådene gjort klar til at være hvor de helst vil være: på vandet. Alle både er blevet udbedret i forhold til opdriftsmiddel i slutningen af sæsonen, så de er klar til vintersæsonen.

Der blev i foråret indkøbt 2 K1 af mærket Zedtech TCR Plus som er en mellemting mellem en tur- og kapkajak. De er en anelse mere levende end vores Nelo Viper 51, men nemmere at kontrollere i bølger skråt bagfra. De er allerede meget populære blandt øvede roere.

Bådopbevaring

Lars BP har gennemgået og moderniseret opbevaringen af klub- og private kajakker. Kajakkerne er omrokeret og omnummereret, så det fremover er nemmere at foretage ændringer både fysisk på hylderne og i roprotokollen.

Pernille Balslev-Erichsen, ungdomsrepræsentant

Pernille Balslev-Erichsen,
ungdomsrepræsentant

Kajak – ungdom

I 2015 fik ungdomsafdelingen ny trænerstruktur efter et farvel til Lin og Camilla med tak for mange års solid træning og støtte.

Per er cheftræner og træner kapholdet – sammen med det grå guld alias Steen, Torsten, Søren og Finn. De tidligere ungdomskaproere – Ida-Marie, Tobias og Nikolaj – træner træningsholdet og har så småt taget fat på træneruddannelse. Niklas træner fortsat begynderholdet med succes – med god støtte af Jesper. Peter har ansvaret for svømmetræningen med dugfriskt livredderbevis!

Kajak ungdom 2015

De nye roere prøvede kræfter med Paddle Battle

Kapholdet træner flere gange dagligt, træningsholdet 3-4 gange om ugen. Alle hold samles til løb, cirkeltræning, svømning og mandskabsroning vinteren igennem. Det er godt for sammenholdet, og en fast kerne på op til ca. 20 begynder-, trænings- og kaproere passer flittigt træningen.

Kajak ungdom kap 2015

Holte Roklubs ungdomsafdeling har deltaget i stævner i ind- og udland

Vi har deltaget i stævner i ind- og udland, holdt regelmæssige træningssamlinger, været vært for ”ung i Rudersdal” og roerne har selv været på træningslejr. Et nyt kuld ungdomsroere gav den en skalle i sommerferien!

Til efterårssamlingen havde vi besøg af Rene Holten Poulsen, som tog med roerne på vandet og gav tips og erfaringer videre.

Holte Roklubs ungdom er medaljetager

Holte Roklub tager medaljer igen…

Efter en sæson med 23 DM-medaljer, 16 til NM – samt mange medaljer i Maribo, Bagsværd, Jønkjøping, Silkeborg  og til Paddle Battle i 361 nåede Holte op på i alt fem landsholdsroere med flotte placeringer i A-finalen til Olympic Hopes.

Tak for 2015 og for opbakning fra klubbens medlemmer og forældre.

Lars Bygholm, kajakpolorepræsentant

Lars Bygholm,
kajakpolorepræsentant

Kajakpolo

Det forløbne år har været et forrygende år for polo-afdelingen.

Holte Sharks (HR’s polo-juniorer) har været super aktive i det forløbende år, trænet alene og med andre HR polohold. De har derudover deltaget rigtigt mange turneringer og stævner.

En stor begivenhed var deres første internationale stævne i Essen, som de virkelig så frem til: Ikke mindst fordi de fik spritnye fiberkajakker samme dag, som de drog afsted til Essen. Det var en kæmpe oplevelse for drengene, både sportsligt, men også ved fællesskabet med de voksne HR spillere (PackTech), der deltog.

Holte Sharks i nye fiberkajakker

Holte Sharks i nye fiberkajakker

Endelig fik Sharks slået deres navn fast, da de sikrede sig en podieplads ved DM i et brag af bronzekamp mod Skovshoved.

Bronzemedalje til DM

Bronzemedalje til DM

Holte Hippos blev forstærket af flere rutinerede spillere fra Skovshoved, som var med til at give ny energi til holdet. Der er fantastisk at HR er i stand til at tiltrække spillere ude fra.

I forbindelse med Danmarksturnering 2015 blev der lavet et par stratetiske justeringer, som bestod i, at Hippos forblev i 3. Div, og “forærede” deres plads i 2, Div til Poloholics, så de kunne spille sig op i 1. Div, hvor de helst vil være. Strategien virkede:  Hippos havde det godt i 3. Div og Poloholics sikrede sig oprykning til 1. Div.

Der bliver lyttet efter, når trænerne taler

Der bliver lyttet efter, når trænerne taler

HRs Ligahold Pack Tech spillede som altid stabilt og godt og placerede sig på en 5. plads i Danmarksturneringen. Ud over de turneringsspillende hold er der også Holte Dolphines, som mest er et indendørshold, der primært består af kvinder, som hygger sig i svømmehallen. Rygter vil vide, at der også nu har sneget sig mænd ind på Dolphines-holdet.  Om dette skyldes interesse for spillet står stadig i det uvisse.