Årssprøjt 2014

– nytårshilsen 2014/2015 fra Holte Roklubs bestyrelse

Mange savner nok papirudgaven af klubbladet Sprøjt, som bestyrelsen desværre af praktiske og økonomiske årsager måtte ophøre med at producere for et par år siden.

Vi har nu en meget informativ, velfungerende hjemmeside hvor alle kan følge med i årets gang – både fremadrettet og som gode beretninger efter de mangeartede aktiviteter. Mange flere må meget gerne bidrage med indlæg.

Vi håber, at medlemmerne er tilmeldt de undergrupperinger, som medfører passende målrettet information for det enkelte medlem. Opdaterede maillister og medlemsdata er forudsætningen for smidig kommunikation mellem klubben og medlemmerne.

I dette genfødte (netbaserede) Årssprøjt er der beretninger fra en række af de aktiviteter, vi kan præstere i Holte Roklub – glæd jer til dette kalejdoskopiske gensyn med året, der svinder!

En af mange frivillige i Holte Roklub.

Frivilligheden er drivmidlet

75-års jubilæum med nu henad 580 aktive medlemmer kommer man ikke sovende til.

Ældre og yngre instrueres og hjælpes i en række discipliner til lands og til vands, lokalt og ude omkring. De sociale aktiviteter er der året rundt, huset vedligeholdes og udvikles til de behov, som aktiviteterne kræver. Materiellet holdes vedlige.

En lang række engagerede medlemmer stiller år ud og år ind op og præsterer tilsammen tusindvis af nødvendige frivillige timer på at holde alle disse hjul i gang.

Fra bestyrelsen skal der atter lyde et rungende stort TAK til alle de, som leverer deres frivillige indsats til vores fælles aktive liv i Holte Roklub!

Heftig roaktivitet i Holte Roklub.

Fortsat stigende aktivitet

Fra år til år må vi konstatere, at aktiviteten vedvarende vokser på alle felter: Dette år bliver der roet over 120.000 registrerede km af klubbens egne medlemmer – henad 2.000 km mere end sidste års rekord.

Stor aktivitet indendørs fx i svømmehallen (kajakpolo og svømning) og på skolerne i vintersæsonen.

Stor aktivitet i kajakergometrene på 1. salen. Motionsrummet bruges flittigt af vægt- og roergometer-trænende i alle aldre. Sidstnævnte kræver en god logistik, så vi alle har fornøjelse af træningen dér.

Efter mange års tilløb vil en enig bestyrelse i begyndelsen af 2015 kunne præsentere medlemmerne for et 1.sals-projekt, som giver os fremtidssikrede udvidede rammer for træning og andre aktiviteter.

Vi håber selvfølgelig på medlemmernes opbakning til at sætte projektet i værk.

GODT NYT ÅR  til alle!

Bjørn Christau


Inrigger lægger til landgangsbroen.

Inrigger- og gigroning

Af Karin Schultz

Det har været en aktiv sæson med mange kilometer på vandet. Der er stort fremmøde til fællesroningen om formiddagen. Vi har til aften fællesroningen i denne sæson forsøgt med lidt differentiering, således der har været tilbud om en hurtig 10’er, tekniktræning og endeligt roning. Der har været et vekslende fremmøde til dette.

Der er afviklet tre roskoler i løbet af foråret. De har været fulgt op med tekniktræning til fællesroningerne for især de nye roere.

Der har været forskellige langture. Der har bl.a. været ture til Esrum Sø og Arresø hvor Holte Roklub har doneret en båd til Frederiksværk Roklub, der er roklubben, der har både liggende ved denne sø. Vi har været alle søerne rundt et par gange, og så har vi også været lidt længere væk til det Sydfynske øhav og i Berlin, ligesom Holte Roklub har haft et par roere med på DFfR’s tur til Sognefjorden.

Der er flere af klubbens instruktører har taget modul C og D i DFfR’s træneruddannelse, så de fremadrettet kan lave nogle gode træningsprogrammer til de baglænsroere, der ønsker at forbedre sig teknisk og formmæssigt.

Der er også flere roere, der har været på korttursstyrmandskursus i Farum Roklub, så de har helt styr på reglerne for at færdes på Furesøen.

En gruppe af formiddagsroeren bruger vinteren på at vedligeholde og efterse bådene, så de er klar til foråret igen.

Nogle roere er også friske henover vinteren og går på vandet, når vejret tillader det.


Outrigger på Furesøen.

Scullerroningen

Af  Niels Gottlieb

Som sculler-roere møder vi  to store udfordringer:  Dels,  det teknisk i at ro en sculler. Nogen er startet som kaproere, hvor en megafon-svingende træner har brugt hundredevis af timer, og lige så mange liter benzin, på at rette detaljer om ro-tag, samtidighed og kropsholdning. Andre er startet senere i livet og har tilsvarende brug for instruktion om koordination og kropsstabilitet.  Her ligger en stor udfordring.

Den anden udfordring er temmelig grundlæggende, nemlig materiellet: Vi ror de hurtigste både, med maximal muskel-brug, fordi bådene er lange, slanke, bygget af lette materialer og fyldt med teknik. Det betyder, at håndteringen ind og ud af klubben er vanskelig, vedligehold omfattende og  justering  for viderekomne. Skal det være rigtig sjovt at ro, skal teknikken være i orden, og især skal materiellet fungere.

Så jeg tog til Berlin i december for at lære om reparation og vedligeholdelse af outriggede både. Kurset blev holdt hos BBG (Boots-Bau Berlin  –  dem med de røde både), et bådværft i grønne omgivelser ned til Spree-floden i sydøst-kanten af Berlin.Værftet har bl.a. gennemlevet DDR tiden med 300 ansatte til i dag 4 bådebyggere. Værftet leverede kaproningsbåde til hele Østblokken og var legendarisk med hensyn til nye skrog-design. I dag leverer værftet, ud over top service, markedets nok mest velbyggede og holdbare kapronings- og motionsbåde til meget konkurrencedygtige priser.

Af ca. 20 deltagere, de fleste fra tyske roklubber, var vi fem danskere: en fra Lyngby,  to fra Bagsværd og Kenneth Drexel  fra Haderlev, repræsentant for  BBG-Danmark. Kenneth sørgede for meget hyggelige og inspirerende rammer, og værftet stillede værksted og de fire erfarne bådebyggere til rådighed for kurset. Man kunne medbringe skadede både og få hjælp til reparation, så vi knoklede løs med at skifte skvatborde og kanttape, spartle huller, spray-male, vandslibe og  polere.

Reservedele var lige ved hånden og alle materieler blev frit stillet til rådighed. Undervejs viste og fortalte bådebyggerne  om båd-forme, laminatopbygning, forskellige fiber-materialers fordele og ulemper, sandwich-laminater, epoxy og polyester, pigmenter og fyldstoffer, og vi spurgte løs på bedste tysk. Kurset var fantastisk godt: at få lov til at tumle rundt i et velordnet tysk værksted og efterlade det …  samt en hel masse social snak, schnitzel og fadøl og et par rigtig gode kontakter til Lyngby og Bagsværd, der helt sikkert fører til noget sjov roning i den kommende sæson og forhåbentlig et HR glasfiber-kursus til foråret.  Er nogen friske på at deltage til næste år, er der garanteret en stor oplevelse.


Kajakroere fra Holte Roklub.

Kajakroningen

Af Peter Sørensen

Kajakskole: Der har i år været tre hold til kajakskolerne med 32 deltagere, hvoraf halvdelen indtil videre er frigivet. Ni instruktører har været tilknyttet kajakskolen.

Skolerne startede i slutningen af april med et fælles informationsmøde for alle tre hold, hvor de nye roere blev introduceret til klubbens faciliteter. Alle elever blev udstyret med tjeklister, så de løbende kunne holde rede på hvad de skulle igennem og hvor langt de var kommet i forløbet. De blev instrueret i brug af klubbens roprotokol og hvor de forskellige kajakker befinder sig. Det var en rar ting at få introduceret alle de generelle ting på en samlet aften og ikke på den første rigtige kajakskoledag, hvor det handler om at komme på vandet.

Allerførst var alle dog med en dag i svømmehallen. Her kunne de nye elever prøve at sidde i kajak og træne makkerredning. Det var en stor succes i forhold til tidligere, hvor man startede på Furesøen på et tidspunkt, hvor vandet endnu ikke havde attraktiv badevandstemperatur.

Selve kajakskolerne foregik over to weekender. I alt 4 dage à 3 timer. Hold 1 og 2 startede på vandet den første weekend i maj – en lørdag med noget vind fra vest. Så der var basis for at få udfordret balanceevnen fra starten.  Alle hold kom godt igennem deres forløb. De fik lært, at holde på en pagaj og alle de fornødne færdigheder for at begå sig på vandet i kajak.

Hold: Efter kajakskolerne har der været tilbud om at deltage i ro-med mandag og torsdag, hvor to instruktører tager med ud på en tur på ca. 10 km. Formålet med ro-med turene er at kaninerne opnår rutine i at ro og løbende kan forberede deres teknik.

Også lidt mere erfarne kajakroere har kunnet ro og få mere sved på panden plus mere teknikfokus med to instruktører på hold onsdage og lørdage i sæsonen – effektivt og populært.

Der har i 2014 ikke været problemer med “bådmangel”, da ro-med-hold og ungdomsinstruktion ikke kolliderer i ugeplanen.

Instruktørgruppen er meget interesserede I at høre fra erfarne medlemmer, der kunne tænke sig at hjælpe med instruktionen. Jo flere der melder sig, desto færre gange i løbet af året skal man stille op. Dette er også en god mulighed for at lære andre medlemmer i klubben at kende!

Gamle kaproere: Gruppen af gamle kaproere har gennem sæsonen trænet om morgenen i weekenden, hvilket sidst på sæsonen er blevet kombineret med mandskabstræning sammen med ungdommen til stor gavn for de unges teknik og træning.

Bådparken: Igen i år er der indkøbt flere nye kajakker – 6 nye tur-motions-kajakker af typen Coast-runner/-liner, hvilket var tiltrængt, da de ældre Coastbåde har været benyttet meget. Der er bygget nyt kajakstativ ved robassinet: Metalstillads med ruller, så der kan ligge op mod 20 både flere end tidligere. Ved standerhejsningen blev alle pagajer markeret med længde og størrelse så det er lettere at spotte den rette pagaj til roturen. Reparationsholdet med Bo Abenth i spidsen har haft en del af se til i løbet af året – og der søges stadig efter frivillige til at hjælpe til med at holde bådparken i tip-top stand.

Regler/retningslinier: Der er nu formuleret nye regler/retningslinier vedr. prøveture og lån af kajakker mv. Disse regler offentliggøres på klubbens hjemmeside og træder i kraft i 2015.


Ungdomsroere fra Holte Roklub.

Ungdomsafdelingen / Kajak

Af Peter Bisgaard

2014 var igen et godt år for ungdomsafdelingen. Overordnet set er der en god spredning i både køn, alder, bredde og elite, fordelt på nybegyndere, øvede og det meget aktive og dedikerede kapkajakhold. Der er generelt et godt kammeratskab som ikke mindst bygger på de mange timers træning, stævner og træningslejre. I 2014 deltog mange i årets stævner og med ikke mindre 21 deltagere til DM i Sprint (+ 4 ’ældre’) som resulterede i ca. 35 A-finaler, 13 B-finaler med 2 guld, 8 sølv og 4 bronze. Hertil kommer landholdsaktiviteter med deltagelse i internationale mesterskaber og ungdoms OL.

Holte Roklubs ungdomshold spiller minigolf.

I foråret var der træningslejr i Italien med Vejle Kraftcenter samt med 361 i Cannes og vi havde en god, velafviklet sommerlejr ved Gladsaxe Kajakklub.

Nu kører vinterprogrammet med fælles træning i løbet af ugen; løb om mandagen, cirkeltræning om onsdagen og lørdag svømning. Forårets træningslejre er ved at være planlagt af trænerne – igen med Vejle Kraftcenter og 361. Casper har desværre forladt os for at blive træner i Talentcenter Hovedstaden. Til gengældhar vi fået Martin som ny cheftræner og med de rutinerede trænere Camilla på kapholdet og Lin og Niklas på begynder og øvede, samt opbakningen fra de mange rutinerede roere i klubben og forælderengagementet er vi godt stillet til 2015.


Kajakpolospillere fra Holte Roklub.

William (Holte Sharks) i in figth med K-Polo i Danmarksturneringen i Århus.

Kajakpolo

Af Lars Bygholm

Det forløbne år har været et strålende år for polo-afdelingen. Holdets to nye hold Holte Hippos og Holte Sharks, har etableret sig selv i Danmarksturneringen med flotte debutår.

Holte Hippos har gennem deres første år i Danmarksturneringen, formået at rykke op til 2. division, fra 3. div hvor de begyndte, et resultat som kun kan betegnes som en succes.

Ligeledes har det nye juniorhold, Holte Sharks også deltaget for første gang i Danmarksturneringen, hvor drengene fik prøvet kræfter med andre hold. Drengene har imponeret med flot spil, men kæmpet imod hold som havde spiller i markant længere tid end dem. Drengene spillede sig dog stadig til en fin plads, og spillede lige op i mod flere af de rutinerede hold på vejen.

Klubbens sidste to hold, Holte Poloholics og Holte Pack Tech, er ved status quo ift. de sidste sæsoner, hvor de har formået at holde deres pladser i Danmarksturneringen, på en hhv, 6. og 5. plads, i ligaen, den højeste række i Danmark.


Træning i ro-ergometer.

Roergometerroning

Af Tine Overby

Indendørs har 2014 også været et aktivt år med masser af liv i træningslokalet, hvor der bl.a. har stået rospinning og ergometertræning på programmet. Mange af klubbens medlemmer har benyttet sig af denne mulighed til at forbedre teknikken og holde formen vedlige hen over vinteren. Næsten hver eneste dag fra standerstrygning til standerhejsning har der kørt hold i rospinning – en træningsform som bliver mere og mere populær, og som måske også vil kunne være med til at tiltrække nye roere til klubben. Der er lagt et stort stykke arbejde i at få musik og træning til at passe sammen, men resultatet er heller ikke udeblevet. Der er blevet roet tusindvis af kilometre – og med sved på panden og højt humør.

Udover rospinning har der også været mere konkurrenceorienteret ergometertræning. Flere af klubbens medlemmer har stillet op til forskellige mesterskaber. I januar måned blev der afholdt et samlet Euro Open, Nordic Open og Dansk Mesterskab i ergometerroning. Holte Roklub stillede med 6 deltagere i forskellige alderskategorier. Det blev til tre guldmedaljer og en sølvmedalje samt et par flotte placeringer uden for medaljerækken. Guldmedaljerne gik til Torben Pedersen (Masters 50+) i tiden 6.18,2 og Jørgen Engelbrecht (Masters 65+ letvægt) i tiden 7.00,7 for 2.000 m. Bertha Flensborg fik guld på 1.000 m. distancen i kvindernes adaptive LTA i tiden 3.36,6, hvor Mia Sørensen tog sig af sølvmedaljen i tiden 3.47,5.

Nogle måneder senere gjorde Holte Roklub sig igen bemærket. Der blev sat to verdensrekorder i ergometerroning af Torben Pedersen. Den 10. maj 2014 roede Torben 17.179 m. på 60 min., og den 21. juni var det 30 min. rekorden, der blev nået med en distance på 8.878 meter.