75 års jubilæums-standerhejsning

Sponsorgave fra Nordea ved standerhejsningen 2014. Foto Mette Bacher.

Holte Roklub havde 75 års jubilæums-standerhejsning lørdag d. 5. april.

Tekst af Lotte Madsen, fotos af Mette Bacher.

Traditionen tro starter enhver standerhejsning med en grundig rengøring af klubben, udenomsarealer, flagstænger, både, klublokale, omklædningsrum – ja det hele får en tiltrængt omgang.

Lige så sikkert er det, at der serveres pizza til frokost til de aktive fremmødte som i år var ca. 60 personer – og så “rykker” det med en hovedrengøring.

Formandens tale ved standerhejsningen i Holte Roklub 2014. Foto af Mette Bacher.

Desværre var vejrguderne ikke helt med os til den fine jubilæumsreception kl. 15. Derfor måtte vi starte indendøre med formandens tale og fine taler og gaver fra naboklubber, sponsorer og Rudersdal Kommune – repræsenteret ved formanden for Kultur og Fritid Daniel E. Hansen, der også havde en check med i inderlommen til brug for klubbens ungdomsarbejde.

Der var også fremmøde af mange andre kendte ansigter, som har fulgt klubben gennem mange år samt en masse medlemmer der kunne nyde godt af boblevand og mundgodt – frembragt af Jette Jernholm. Standeren var allerede hejst, så det var Dannebrog, der blev hejst til tops af vores kajak-elite-håb Bolette. Dernæst blev der udbragt et trefoldigt leve for Holte Roklub.

Båddåb ved standerhejsningen i Holte Roklub 2014. Foto Mette Bacher.

Både vores nye dobbeltsculler og den nye singlesculler blev døbt på behørig vis af Tove Melson fra Kultur i Rudersdal Kommune – reelt klubbens ubetingede hovedsponsor.

Fra Nordea fik vi sponseret 24.000 kr. til indkøb af en K2 kajak til ungdomsafdelingen og filialdirektør Karin Seeger Nordea i Holte holdt en fin tale. Endvidere har Danske Bank støttet klubben med tilsvarende beløb – begge K2’er er allerede i aktion med de unge, som er på træningslejr i Italien.

Ikke en standerhejsning uden standerhejsningsfest, som der også er tradition for at formiddagsroerne er vært for. Sikke et arrangement! Fantastisk udsmykning af klublokalet, og en super menu “helt gået i fisk”.

Igen stod det klart, at vores robuste formiddag-ro-fæller har fine kompetencer også udi festarrangementer! Ikke mindst “toastmaster” Hanne fik motioneret generalforsamlingsklokken i et ekstraordinært lydeligt omfang.

Fra bestyrelsen, skal lyde en STOR tak til alle, som var aktive med at gøre hele dagen fantastisk. Med ønsket om et god sæson 2014, mange km på vandet og sved på panden.

Pas på hinanden og vær med til at vi fortsat er stolte over at være medlemmer i Holte Roklub – hvor vi står sammen og giver plads på samme tid!

De bedste sommerhilsner fra
Bestyrelsen