30 km/t på HELE Frederikslundsvej

Hastighedsbegrænsning på 30 km/t på Frederikslundsvej!

HUSK at der er hastigheds begrænsning på 30 km/t på HELE Frederikslundsvej.

Kære medlemmer.

Vi har ofte lagt klubstue til Generalforsamling i Frederikslunds Vejlaug – vores naboer på Frederikslundsvej (og dens stikveje).

I vores daglige samarbejde og brug af Frederikslundsvej skal vi hermed opfordre alle vores klubmedlemmer til at udvise særligt hensyn overfor vejens beborere – hvilket også omfatter legende børn på/eller tæt ved vejen.

Venligst overhold hastighedsbegrænsningen på 30 km/t OGSÅ når du kører op ad vores bakke.

SÆNK farten en lille smule – og vis hensyn overfor dem som bor på vejen til vores fantastiske klub.

Bestyrelsen